Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Koulujen johtokunnat – kaupunginhallituksen käsittely Espoo

Karhusuon tyyppikoulu

Kerroin marraskuussa Espoon organisaatiomuutoksesta, missä koulujen johtokunnat suunnitellaan lakkautettavaksi.

Vihreiden valtuustoryhmän mielestä tämä ei ole hyvä ratkaisu vaan johtokuntien toimintaa tulee kehittää. Tällä hetkellä johtokunta on ainut virallinen taho, missä vanhemmat ja opiskelijat voivat vaikuttaa koulun toimintaan ja erityisesti viedä huolia koulun asioista kaupungin suuntaan.

Esimerkiksi sisäilmaongelmissa tai vaaralliset liikenneolosuhteet viedään kaupungille tiedoksi johtokuntien kautta ja se on ollut ainoa virallinen taho tähän.

Ongelmallista tässä muutoksessa on myö se, ettei tähän ole osallistettu ketään. Ei rehtoreita, ei vanhempia, ei vanhempainyhdistyksiä. Tässä demokratia ei näytä toteutuvan eikä Espoo tarinan hieno tavoite osallistamisesta.

Kaupunginhallituksen kokous 7.12.2020

Partanen Kausteen kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että vahvistetaan demokraattista ja asukaslähtöistä päätöksentekoa seuraavin keinoin: 1. valmistellaan siirtyminen pormestarimalliin, jossa asukkaat voivat vaikuttaa johtavien päättäjien valintaan. Tarvittavat päätökset pormestarimalliin siirtymisestä tuodaan valtuustolle kevään 2021 aikana ja 2. koulujen, oppilaiden ja perheiden välistä yhteistyötä vahvistetaan kehittämällä koulujen, oppilaiden ja perheiden välistä yhteistyötä vahvistetaan kehittämällä koulujen johtokuntien toimintaa. Johtokuntien kauden pituutta arvioidaan ja koulujen johtokuntien jäsenten rekrytointia parannetaan.
Mutta tämä ei harmillisesti saanut Vihreiden ulkopuolelta yhtään kannatusta. Koulujen johtokunnat ovat nyt siis lakkautuksen alla ilman, että vaihtoehtoista tapaa on millään tavalla esitelty. Lieneekö se edes suunniteltu.
Nykyiset koulujen johtokunnat toimivat kevääseen 2021 asti ja keväällä tulisi käydä seuraavat johtokuntavaalit. Toivottavasti tämä uudistus ei johtokuntien osalta mene läpi ennen kuin vaihtoehtoinen tapa on suunniteltu yhdessä toimijoiden kanssa.
homekoulu
Koulujen johtokunnat tekevät tärkeää työtä niin sisäilman ja liikenteen turvallisuuden eteen kuin myös saa oppilaiden äänen kuuluviin.