Nupurintien turvallisuuden parantaminen

Karhusuon koulu sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Nupurintien varrella. Tie on luokiteltu vaaralliseksi tieksi koululaisille ja siinä on vilkasta raskasliikennettä mm. Ämmässuon vuoksi.

Karhusuon koulua rakennetaan parhaillaan yhteisnäiskouluksi ja heti suunnitelmien alussa koulu ja muut tahot toivat esiin huolensa Karhuniityntien ja Nupurintien vaarallisuudesta. Siinä on jo muutama koululainen jäänyt auton alle.  Suunnitelmien alussa koulussa oli 200 oppilasta ja kaupunki lupasi, että risteys tullaan rakentamaan turvallisemmaksi, kun 700 oppilaan yhteinäiskoulu valmistuu syksyllä 2020.

Teknisen lautakunnan investointiesitys vuosille 2019-2030 näyttää vielä Nupurintien hankkeen investointilistassa ja vielä prioriteettinä välttämätön. Nyt hanke on siirretty yli suunnitelmakauden eli yli 2030.

Nyt elokuussa 2019 risteyksen suunnitelmat ovat valmiit, mutta Espoo on poistanut hankkeen listoilta! Tekniselle lautakunnalle esitetyssä investointisuunnitelmassa hanke on siirretty yli suunnitelmakauden eli yli vuoden 2030.

Kuinka voidaan poistaa prioriteetillä “välttämätön” oleva hanke, joka liittyy turvalliseen koulutiehen? Espoo kertoo priorisoivansa turvalliset koulutiet, mutta kuitenkin toimii päinvastaisella tavalla.

Tämän hankkeen rakentaminen pitää aloittaa tammikuussa 2020.

Tekninen lautakunta 14.8.2019

Teknisen lautakunnan saaman esityksen mukaan Nupurintien risteys oli siirretty suunnitelmakauden yli eli vuoden 2030 jälkeiseen aikaan.

Sain kuitenkin lautakunnan jäsenet ymmärtämään Nupurintien turvattomuuden ja ongelmat erityiskuljetusreittinä, Kehä 3:n rinnakkaisreittinä, koululaisten vaarallisena risteyksenä yms niin hyvin, että saimme yksimielisyyden siitä, että hanke ja sen 3M€ pitää saada investointisuunnitelmaan vuodelle 2020.

Esittelijä hyväksyi hankkeen vuodelle 2020 siirtäen tarvittavat 3M€ sille investointikaton alla. Hankkeen toteutuminen on siis erittäin todennäköistä, mutta vielä pitää olla tarkkana ja seurata, että hanke sisältyy mm. kaupunginjohtajan budjettiesitykseen.

Mutta näillä tiedoilla rakentaminen pääsee vauhtiin heti alkuvuodesta ja risteys saadaan turvallisemmaksi ennen kuin yhtenäiskoulun ensimmäinen talvi Karhusuon mäellä tulee eteen. Tällä on valtava merkitys vahvasti kasvavan koulun koululaisille kuin alueen asukkaille.

Risteys sisältää risteykseen tulevan kiertoympyrän, alikulun ja uudet bussipysäkit Nupurintien suuntaan mäkeen. Vähän olen huolissani kuinka bussit pääsevät mäessä talvisin liikkeelle pysähtymisen jälkeen, mutta suunnittelijoiden mukaan tästä ei tarvitse olla huolissaan.

Tämän jälkeen risteys toimii myös paremmin Hirvisuolta ja Mikkelästä tuleville yläkoululaisille.

Teknisen lautakunnan kokous

Kokousjärjestelmään tekemäni muutosesitys:

  

“Karhusuon koulun risteys Nupurintiellä on vaaralliseksi luokiteltu risteys, jonka rakentamisen prioriteetti on välttämätön. Nyt hanke on kuitenkin karsittu investoinneista pois.

Karhusuon koulua rakennetaan parhaillaan alakoulusta yhtenäiskouluksi ja vuoden päästä syksyllä 2020 oppilasmäärä melkein triplaantuu 700 oppilaaseen. Jo nyt risteyksessä on jäänyt muutama lapsi auton alle eikä enempää saa enää jäädä.

Risteyksen parannustyöt turvallisemmaksi luvattiin olevan valmiina koulun valmistuessa elokuussa 2020. Koulu on tästä uudesta käänteestä erittäin huolissaan.

Kuten kohdasta 3 voimme lukea, tiesuunnitelma Nupurintielle on valmis.

Vuoden 2018 suunnitelmassa (tela 22.8) risteys on vielä mukana vuosille 2019-2020. Nyt käsitellyssä suunnitelmassa se on siirretty yli vuoden 2030.

Tämän hankkeen rakentaminen pitää aloittaa vuoden 2020 alusta.

Esitän aikaisemmin suunnitelmassa olleen 3 miljoonan palauttamista suunnitelmaan tälle hankkeelle.

97328 – Nupurintie
Nupurintie
Prioriteetti: Välttämätön
Kustannusvaikutus: Palvelutasoa parantava
Kuvaus: Nupurintie on valtion maantie, joka toimii alueellisena kokoojaväylänä ja rinnakkaisreittinä Turunväylällä välillä Kehä III –
Kirkkonummen raja.
Sisältö: Karhuniityn koulukeskusta palveleva kiertoliittymä Karhuniityntien / Gumbölentien liittymään sekä Nupurintien alikulku. (3 M€)
Kustannusarvio: 3 M€”

Kokouksen aikana tähän tehtiin yksimielisiä muutoksia, joiden jälkeen varajäsen Salmi teki ehdotuksen uudelleen lautakunnan tukiessa yksimielisesti ja esittelijän hyväksyessä muutoksen.

Nupurintien suunnitelmat löytyvät täältä.

Tässä on kiertoliittymän havainnointikuvia. Lisää löytyy täältä.

Päivitys 30.1.2020:  Tiesuunnitelma on valmis ja odottaa valtion hyväksyntää. Tätä on kiirehditty. Urakka laitetaan laskentaan heti, kun  tiesuunnitelma saadaan hyväksyttyä.

Päivitys 4.5.2020: Hallinnolliset luvat kaikki ok ja urakka lähdössä laskentaan lähiaikoina (viikon parin sisään). Urakka valmistunee loppuvuodesta 2021 ja työnaikaisiin liikennejärjestelyihin on panostettu.

Mitä tapahtui Karhusuon yhteinäiskoulun hankkeelle tammikuussa 2017?

Kylläpä taas veivataan jo vuosia kestänyttä Karhusuon yhtenäiskoulun hanketta.

Sitä ollaan viivästetty jokaisessa investointisuunnitelmassa ja niiden välissäkin ajankohta vaihtuu jatkuvasti.

Huhtikuussa 25.4.2016 Espoon valtuusto vuosien suunnittelun, viivästämisen ja tarpeen muuttuessa kriittiseksi, hyväksyi Karhusuon yhtenäiskoulun hankesuunnitelman. Se valmistuisi 2020.

Kesäkuussa 2016 Tilajaostossa esitetyn investointisuunnitelman mukaan hanke kuitenkin viivästettiin vuosille 2020-2023 vastoin valtuuston huhtikuista päätöstä. Samalla peruttiin siirtotiloiksi tarkoitettu toinen siirtokoulu “tarpeen vastaisena”. Tarve kyllä pysyi koko ajan samana, mutta kilpailutuksesta valitettiin.

Onneksi syksyn 2016 neuvotteluissa koulun hankkeen viivästäminen saatiin kumottua, vaikka suunnitelmien mukaista siirtokelpoista tilaa ei ollutkaan tammikuussa 2017 tulossa. 4-6lk jatkaisivat Lagstadissa, jonne on pisimmillään 26km matkaa!

Taustana sen verran, että Karhusuon koulun eskarit, 1-2lk siirtyivät ensimmäiseen väistöön tammikuussa 2015 koulun kentälle rakennettuun siirtokelpoiseen tilaan. Toinen väistö alkoi tammikuussa 2016. Siirtokelpoinen tila oli liian pieni, joten 3-6lk siirtyivät väistöön Lagstadin koululle.  Valtuuston päätöksellä koulu olisi palannut Karhusuon mäelle tammikuussa 2017. Tämä ei siis toteutunut.

Marraskuussa 2016 koulu ei sisältynyt kaupunginjohtaja Jukka Mäkelän (kok) investointiehdotukseen valtuuston hyväksymille vuosille. Puolueiden välisissä neuvotteluissa Vihreät ja SDP näkivät koulun erittäin huonon tilanteen ja he taistelivat viivästyksen kumoamisen puolesta.

7.12.2016 hyväksytyssä vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelmassa on seuraava hyväksytty pöytäkirjamerkintä (http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2016397754-3-5.PDF)

Ensimmäiset tyyppikoulut rakennetaan Karhusuolle ja Niipperiin. Karhusuon 1. vaihe valmistuu syksyllä 2017 (Vaihe 2. valmistuu 2018 ja vaihe 3. viimeistään 2020.

Hanke siis pilkottiin kolmeen vaiheeseen:
1. alakoulu
2. liikuntatilat
3. yläkoulu.

Yläkoulun tilanne keski-Espoossa

Kirkkojärven koulun rehtorin kanssa keskusteltuani ymmärsin, että keski-Espoon yläkoulupaikat ovat jo nyt loppuneet. Syksyllä 2017 heillä aloittaa 25% enemmän oppilaita kuin on paikkoja. Alueen toinen yläkoulu Saarnilaakso on myös jo täynnä ja sielläkin seiskoja tulee reilusti yli paikkojen.

Karhusuon yläkoulu ei tule edes täyttämään alueella olevaa yläkoulupaikkojen tarvetta, mutta toki helpottaa sitä. Silti tätä yläkouluhanketta yritetään jatkuvasti viisästää.

Mutta siis joulukuussa hyväksytyn talousarvion mukaan Karhusuon yhtenäiskoulu valmistuu vuonna 2020.

Jos näin ei tapahdu, niin viestittelin jo syksyllä 2017 valtuutetuille, että sitten tilalle joudutaan tekemään siirtokelpoisia tiloja.

Vuosi vaihtuu vuodeksi 2017

No, ei taas mennyt kauaa, kun hanke on poistunut kaupungin listoilta.

25.1.2017 oli opetus- ja varhaislautakunnan kokous, jossa esitettiin Suomenkielisen opetuksen tilankäyttösuunnitelma 2017-
2026.

Se alkaa näin:

On valtuuston 7.12.2016 hyväksymän investointiohjelman 2017-2026 mukainen

Lupaa hyvää. Etsitään keski-Espoon tilanne. Se löytyy sivulta 6.

Keski-Espoo
Oppilasmäärien muutos väestöennusteessa: 2016-21 +13,2%, 2016-2026 +17,3%

Ok. Eli kasvua on luvassa. Miten tilanne sitten hoidetaan?

8/2020 (viimeistään) Alueen yläkoulutilat loppuvat, Lagstadin koulun vapaan kapasiteetin hyödyntäminen TAI siirtokoulutilat

No niin, siellä se sanottiin ääneen mitä jo syksyllä valtuutetuille lähettämissäni viesteissä ennustin. Eli siirtokoulutilat tulevat olemaan aika todennäköisiä yläkoululle vuonna 2020, jos Karhusuon yläkoulua ei rakenneta. Mutta sehän rakennetaan, eikö? Valtuuston päätöksen mukaisesti?

No, ei sittenkään!

6/2021-6/2023 Karhusuon koulukeskus, yläkouluosuus

Eli yläkoulu ei valtuuston päätöksen 25.4.2016 eikä valtuuston 7.12.2016 hyväksymän suunnitelman mukaisesti valmistukkaan 2020!

Näillä näkymin ruotsinkielisiä kouluja “tiivistetään” ja yksikkökokoja kasvatetaan, joten Lagstadiin tulee mm. Bembölen koulun oppilaat. Ehkä myös muita. Tämä tarkoittaa ettei Lagstadissa tule olemaan vapaita väistötiloja. Eli todennäköisesti kaupunki rakentaa miljoonilla vuokrattavia väistötiloja samalla, kun samaan tarkoitukseen tehtyä hanketta viivästetään. Tässä ei tunu olevan veronmaksajalle mitään järjeä. Miksi ei tehdä suoraan pysyvää tilaa, kun se on joka tapauksessa tarpeen, hyväksytty ja suunnitelmat ovat pitkällä?

Vuoden 2017 syksyllä Karhusuolle tulee tyyppikouluna pysyvä parakkikoulu alakouluksi. Eli Karhusuon mäelle tulee n 300 oppilasta, mutta sieltä puuttuu täysin kaikki sisäliikuntatilat! Ne puuttuvat nytkin ja 1-3 luokkalaiset kuljetetaan tilausbussilla 16 km päähän Solvallaan. Kuinka kalliiksi tulee 300 oppilaan kuljettaminen tilausbussilla Solvallaan normaaleille liikuntatunnille? Mistä opetuksesta on pois se, että yhden liikuntatunnin pitämiseen menee aikaa kaksi koulutuntia?

Sali ei myöskään ole vain ja ainoastaan liikuntaa varten. Siellä pidetään erilaisia muitakin oppitunteja, tilaisuuksia ja esityksiä. Karhusuon koululla on ollut hankala pitää yhtään mitään yhteistä toimintaa, sillä he eivät kaikki mahdu Karhusuon alakoululle edes sisälle yhtä aikaa. Jos Karhusuolla pidetään koko koulun yhteinen tapahtuma, niin se on pidettävä sään armoilla koululla.

Tässä vielä linkki 25.1.2017 opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan kokouksessa esitettyyn tilasuunnitelmaan: http://espoo04.hosting.documenta.fi/kokous/2017401812-3-1.PDF

 

Karhusuon yhtenäiskoulun päivitys

Päivitys 20.12.2016.

Näin joulukuulle on tullut hyviä uutisia liittyen Karhusuon yhtenäiskoulun rakentamiseen.

Opettaja-asuntolan eli rivarin purkamisen kilpailutus oli loppunut ja nyt se on saanut lainvoiman. Purkaminen voi siis alkaa milloin vaan. Rivarin ympärille onkin jo tullut työmaa-aita, joten ehkä jotain alkaa tapahtumaan.

Vaihe 1 eli alakoulu tehdään viipalekouluna ja kilpailutus lähti neljälle sopimustoimittajalle. Nyt kilpailutus on loppunut ja voittaja on valittu. Nyt jännitetään 21 päivää lainvoimaisuutta ja todella kovasti toivotaan, että kukaan ei valita kilpailutuksesta.