Valtuusto 21.1.2019. Kevyenliikenteenväylät kuntoon

Röyläntie Lahnuksentie Brobacka kevyenliikenteenväylä

Valtuustossa 21.1.2019 käsiteltiin seuraavia aiheita:

Kirkkojärvenpuiston asemakaava

Kirjkojärvenpuiston asemakaava tulee ennallistamaan Kirkkojärvelle pysyvän vesiaiheen Turun moottoritien eteläpuolelle. Lisäksi huolehditaan paremmin tulva-alueen riittävyydestä ja ohjauksesta. Kevyenliikenteenväylää korotetaan suojaamaan mm Kaivomestarin lukion ja uimahallin sekä Kirkkojärven koulua.

Asemakaava hyväksyttiin yksimielisesti.

Valtuustokysymys koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta. 

Valtuustokysymykseen on saatu varsin kattava ja hyvä vastaus. Silti se sai aikaan pitkän keskustelun valtuuston kokouksessa.
Kouluteiden turvallisuudesta tehtiin laaja kysely syksyllä 2018. Kysely oli onnistunut ja sen perusteella saatiin kattavasti tietoa kouluteiden turvallisuudesta.
Tämän kyselyn tuloksia on hyödynnetty jo kaupungin tiesuunnitelmissa. Kaupungin Kotikadut kuntoon -ohjelman suunnitelmiin nostettiin yhdeksi prioriteettikriteeriksi kouluteiden vaarallisuus. Vaaralliset tiet koulujen läheisyydessä nousee toteutukseen näin nopeammin. Ainut ongelma on se, ettei kyseiseen kokonaisuuteen ole budjetoitu kunnolla rahaa ja teiden kunnostamiset ovat ajautuneet näillä rahoilla vuosikymmenien päähän.
Pyörätiet tosiaan pitää saada koulujen lähistöllä kuntoon. Tein valtuutettu Kivekkään kanssa toiveen Röyläntien ja Lahnuksentien kevyenliikenteenväylästä ja valtuutettu Ruoho teki toiveen Brobacka-Kolmperän kevyenliikenteenväylästä. Näillä kevyenliikenteenväylillä on suuri merkitys koululaisten lisäksi kaikille muillekin näiden alueiden asukkaille ja heidän terveydelleen. Toivottavasti niiden toteutus alkaa mahdollisimman pian.
Kokouksen aiheet ja mageriaalit löytyvät Espoon palvelusta:
Röyläntie Lahnuksentie Brobacka kevyenliikenteenväylä

Nupurintien kehittämissuunnitelmat

Terveiset Nupurintien kehittämisen asukastilaisuudesta. Aiheena Nupurin päiväkodilta Espoon rajalle rakennettava pyörätie ja Karhusuon koulun kohdalla parannettava risteys.
Paikalla oli konsulttiyhtiö Siton suunnittelijat, kaupungilta Pauliina Kuronen ja yleisössä myös ELY-keskuksen edustaja.

Tässä muistiinpanoja tilaisuudesta niin esityksistä kuin keskusteluista.

Nyt kannattaa huomioida, että joulukuun loppuun asti tästä hankkeesta voi jättää kommentteja.

– Brobackan tien ylitys tehtävä turvalliseksi. Nyt hankala risteys ylittää.
– mahdollisimman vähän tien ylityksiä eli tehdään pyörätie joko etelä- tai pohjoispuolelle. Ämmäsuolta Kirkkonummen rajalle vain yksi malli mahdollinen, mutta Nupurin päiväkodilta Honkamajalle molemmat puolet mahdollisia. Nyt pyydetään kommentteja ja perusteluita.
– Kekusteltiin siitä, kuinka tämä alue jää investointien ulkopuolle. “lähelle” on saatu rahaa, mutta ei meidän aluetta auta.
– Kehä3:n ruuhka Turun motarille Turkuun päin purkautuu Nupurintien kautta, jolloin Nupurintielle on hankala päästä asuinalueilta. Tähän vastattiin, että onneksi saadaan lisäkaista Kehä2-Tuomarila välille… Joopa joo, eipä tämä meidän tilannetta auta. Ehkä vain hankaloittaa, kun ruuhka Kehä3:n ja Turun motarin risteyksessä pahenee.
– Koululaisille pitää saada turvallinen kulku. Monissa kohdin Nupurintietä ei ole turvallista ylitystä. Taksit maksavat ja arkiliikunta vähenee.
– Ylinopeudet ovat ongelma Nupurintiellä.
– raskasta liikennettä on 1500 rekkaa/vrk. Se tekee Nupurintiestä erilaisen muihin teihin verrattuna. Sen vuoksi tämän turvallisuuteen pitäisi enemmän satsata.
– Veikkaustien ylitys: maanomistajalta nyt saatu lupa ja keskikoroke rakennetaan vuonna 2017.
– Myllärintien ylitys? Ai mikä? Eikö kaikkialla ole ylitystä? Ai niin, se oli niin hankala, ettei ehtinyt pikasuunnitelmissa muiden mukaan. Jos sinne on nyt rakennettu lisää, niin pitää katsoa uudelleen.
– Huomioitavaa, että suunnitelmissa oli vain kaksi kaistaa ei 2+2 kuten aikaisemmissa. Tästä en muistanut kysyä, että miksi näin on.
– Karhuniityntie, sen päivän tilanteen mukaan, aletaan korjaamaan elokuussa 2017.
– Karhusuon koulun liittymää aletaan näillä näkymin rakentamaan 2018.
– pyörätien suunnitelmat tehdään valmiiksi ja sitten haetaan rahoitus, mitä tällä hetkellä ei vielä ole.
– palautetta saa antaa 31.12.2016 asti. Jos haluaa keskestella esim oman kiinteistönsä kohdalla olevista suunnitelmista, niin sopii heidän kanssaan ajan.
Palautteen voi lähettää osoitteeseen Sito Py, Paavo Mero, Tuulikuja 2, 02100 Espoo.
Paavo Mero ja Mari Ahonen konsulttiyhtiö Sitolta ja Pauliina Kuronen Espoon kaupungilta @sito.fi tai espoo.fi.