Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 14.12.2022 investointisuunnitelma, pyöräilyn ja jalankulun erottamisen vaatima väylä, talvikunnossapito

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola
3 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2023 käyttötalouden ja investointien osalta      
Puheenjohtaja ehdotti hiilineutraaliustavoitteen vaihtamista vuodelle 2050. Pohja (2030) voitti 8-5.
4 Selvityksen antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee Espoon kaupungin menettelyä näkemäesteen poistamisessa katualueella 
Esityksen mukaan
5 Vastauksen antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen (ELY-keskuksen) lähettämään selvityspyyntöön, joka koskee Kallvikinkartano-kadun kunnossapidosta tehtyä kantelua 16.11.2022 sekä 21.11.2022
Esityksen mukaan
6 Lekkerikujan itäosan katusuunnitelman ja Tynnyripuiston Vanhan Leilitien puistosuunnitelman hyväksyminen
Mikael Sorrin lisäysehdotus: “Tekninen lautakunta kehottaa kaupunkitekniikan keskusta tutkimaan viimeistään rakennussuunnitteluvaiheessa, onko Vanhan Leilitien yhdistetty pyörätie ja jalkakäytävä mahdollista ja järkevää toteuttaa reitin vilkkauden takia eroteltuna väylänä.”
10-3 esittelijän pohja voitti. Osalla vaikutti se, ettei eroteltua väylää mahdu tekemään asemakaavan asettamalle tilalle koko matkalle.
Eroteltujen väylien vaatima tilaa pitäisi huomioida jo asemakaavavaiheessa.
7 Niittyportin katusuunnitelman hyväksyminen
Esityksen mukaan. Pyrittiin kehittämään kävely ja pyöräväyliä, mutta enemmistö oli pohjan kannalla.
8 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Esityksen mukaan
9 Viranhaltijoiden päätökset
Esityksen mukaan
Keskustelimme myös talvikunnossapidosta. Suhteellisen hyvin on toiminut, mutta harmillisesti henkilökunnan ylityötunnit alkavat taas olemaan täynnä ja lunta on taas tulossa. Työntekijöiden keski-ikä on korkea ja nyt tehdyt neljä yötä ovat olleet rankkoja. Varautumisen astetta on nostettu ja tästä on ehkä tulossa budjetin ylitystä. TAKEn vuoksi henkilöstöä on kaupunkitekniikankeskuksesta vähennetty 25 henkilöä, millä on myös vaikutuksia. Nyt henkilökuntaa verottaa myös koronaepidemia ja monet ovat olleet sairaana.
kartat.espoo.fi palvelusta näkee talvikunnossapidon tilanteen ja katujen kunnossapitoluokitukset viimeisimmiltä 36h ajalta Espoon sivuilta Liikenne ja kadut kohdasta löytyy myös tilannekatsauksia.