Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Marjaana Siivola, Espoo

Olen ehdolla kuntavaaleissa 2021. Tervetuloa tutustumaan ajatuksiini tämän kirjoituksen ja blogin avulla.

Vaaliteemani

 • Lapset ja nuoret
  • Nuorten ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut
  • Erityisluokat takaisin
  • Terveet koulut ja päiväkodit
 • Sujuvan arjen edistäminen
  • lähiympäristö, palvelut, lähimetsät, ulkoilupolut, tiet, kadut, liikenne, puistot, viemärit, …
 • Kaavoitus
  • yleiskaavoitus (meneillään oleva pohjois- ja keskiosien yleiskaava)
  • asemakaavoitus

Sujuvan arjen edistäminen

Haluan asua kaupungissa, jossa ratkaistaan arjen esteenä olevia ongelmia avoimesti asukasta kuunnellen. Ongelmat voivat olla päivähoitoa ja kouluja koskevia tilanteita, terveydenhuoltoon, vanhustenhuoltoon tai työpaikkoihin liittyviä haasteita tai vaikkapa kaupunkimme infrastruktuurin, kuten viemäröintiin, tieverkostoon tai kaavoitukseen liittyviä asioita. Juuri niitä asioita, joilla on suuri merkitys arkemme sujumiseen. Kaikkien palojen pitää sopia saumattomasti yhteen ja sen eteen olen valmis tekemään töitä.

Nuorten ennaltaehkäisevät mielenterveyspalvelut

Nyt Espoossa on paljon nuoria, jotka tarvitsevat apua. Tilanne oli heikko jo ennen Koronaa ja sen vuoksi tilanne on kärjistynyt entisestään. Kouluissa ei ole riittävästi kuraattoreita eikä koulupsykologeja eikä matalankynnyksen nopeaa apua ole tarjolla riittävästi. Ongelmallista on myös se, että koulupsykologeilla on vapaita vakansseja, kun heitä ei ole saatu palkattua.

Olin mukana Vihreiden neuvotteluissa tukemassa neuvottelijaamme saamaan Espooseen kolmannen liikkuvan nuorisotyön yksikön. Se oli silloin, kun tilanne oli jotenkin tolpillaan. Nyt tarvitsemme kriittisesti nuorten mielenterveystyöhön resursseja lisää.

Kaavoitus

Tällä kaudella olen ollut kaupunkisuunnittelulautakunnassa varajäsenenä ja olen saanut olla mukana kaavoitusprosesseissa. Se on ollut haastavaa ja silmiä avaavaa kuinka eri intressien yhteensovittaminen tehdään.

Erityisesti olen ollut mukana pohjois- ja keski-Espoon yleiskaaavatyössä eli POKEssa. Se on ollut tällä valtuustokaudella luottamushenkilöiden käsittelyssä lautakunnassa ja kaupungin hlalituksessa ja syksyllä 2020 se oli myös nähtävillä. Sain mukavasti jakaa ajatuksia asukkaiden ja luottamushenkilöiden välillä ja selvensin monille asukkaille kaavan lukemista ja merkintöjä. Tämän piti olla valmiina tällä valtuustokaudella, mutta nyt se näyttää aika epätodennäköiseltä. Sen vuoksi käsittelyissä olisi erittäin tärkeää olla alueen asukkaita vaikuttamassa lopputulokseen.

Kuka olen?

Marjaana Siivola

Olen Marjaana Siivola (os. Träskbäck), DI, tekniikan lisensiaatti, verkkopedagogi, terveysalan yrittäjä, valmentaja sekä kolmen koululaisen äiti Espoon Karhusuolta. Olen kotoisin Vaasasta, muutin Espooseen vuonna 1999. Vuosien varrella olen asunut myös Iso-Britanniassa sekä USA:ssa.

Olen asukasvaikuttaja, ja kun on jotain kehitettävää, saan asukkaiden äänen kuuluville. Tätä työtä olen tehnyt muun muassa Gumbölen omakotiyhdistyksen ja Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa ja johtokunnassa.

Toimiminen Gumbölen omakotiyhdistyksessä on mahdollistanut vuorovaikutuksen Espoon kaupungin kanssa. Olen osallistunut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) kehittämistyöhön, Asukasfoorumi-toimintaan sekä ollut yhteydessä suoraan päättäjiin. Asukasfoorumit ovat positiivinen askel kohti aitoa asukasvaikuttamista, mutta näen, että meillä Espoossa on kuitenkin vielä matkaa todellisiin asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin omien asuinalueidensa asioissa. Asukasvaikuttamisen tulisi olla oikea-aikaista siten, että sillä on vielä merkitystä suunnitelmia laadittaessa. Tällä hetkellä tieto kaupungin suunnitelmista ja hankkeista on myös hyvin vaikeasti löydettävissä.

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen ja johtokunnan kautta olen ajanut koululaisille terveitä asianmukaisia tiloja. Kaikkien tulisi päästä nopeasti väistöön sairaista tiloista ja kaupungin on priorisoitava koulujen rakentaminen, rakentamisen valvonta ja olemassa olevien korjaaminen. Kouluihin ja päiväkoteihin saadaan tarvittavat rahat priorisoimalla koulut ja päiväkodit kärkihankkeiksi, avaamalla investointikatto, nostamalla veroäyriä ja/tai avaamalla rahastoja. Me emme voi enää odottaa ja kasvattaa korjausvelkaa kuten tällä valtuustokaudella. Nyt pitää oikeasti tehdä asialle jotain.

Kokemukseni myötä olen tutustunut hyvin Espoon kaupungin päätöksentekoon ja huomannut, että Espoon eri alueilla toteutuvat useimmiten projektit / hankkeet, joita ajaa kaupunginvaltuutettu. Saadaksemme Espoon eri alueiden tasa-arvon toteutumaan, tarvitsemme kaikille alueille sitoutuneita valtuutettuja.

Kaudella 2017-2021 olen toiminut Espoon valtuustossa Vihreiden valtuustoryhmän toisena varajäsenenä, teknisen lautakunnan varsinaisena jäsenenä sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenenä.

Tekninen lautakunta on ollut mielenkiintoinen vaikuttamisen paikka, kun käsittelemme konkreettisesti espoolaisten arkeen vaikuttavista asioista. Lautakunta päättää niin ulkoilupolkujen, viljelypalstojen, puistojen kuin teiden ja viemäreidenkin rakentamisesta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnassa olen saanut jatkaa asukasaktiivina alkanutta toimintaa pohjois-  ja keski-Espoon yleiskaava (POKE) työtä. Olen tuonut esiin Kehä 3:n ulkopuolisen Espoon ominaispiirteitä ja paikallista tuntemusta, kun olemme arvioineet eri kohtia. Pohjois-Espoota siellä edusti suhteellisen pieni, mutta sitäkin tärkeämpi porukka eri puolueiden edustajia, joten tätä pohjoista ääntä tulisi kyllä entisestään vahvistaa varsinkin sitä koskevissa asioissa. Politiikka on yhteispeliä eli kaikki toiveet eivät aina mene läpi, mutta on ollut ilo huomata miten asioita saa eteenpäin yhteistyössä eri jäsenten kesken.

Valtuustoryhmän toisena varajäsenenä pääsin paljon valtuuston kokouksiin ja sehän onkin Espoon korkein päättävä elin. Siellä käsitellään kaikkia kaupungin asioita. Olen osallistunut monen valtuustoaloitteen kirjoittamiseen ja tehnyt itsekin muutamia. Niistä löytyy lisätietoa blogista.

Toivon pystyväni jatkaa työtäni espoolaisten hyväksi. Asetuin ehdolle vuoden 2021 kuntavaaleihin Vihreiden listalla.

Terveisin,
Marjaana Siivola
marjaanasiivolaespoo@gmail.com