Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Espoo 2060 yleiskaava

22.2. julkaistiin uuden koko Espoon kattavan yleiskaavan virkahenkilötyön tulos ja tästä lähtee luottamushenkilökäsittely käyntiin.

Kaupunkisuunnittelulautakuntaan tuleva esitysmateriaali löytyy Espoon tietopalvelusta

Espoon sivuilla on oma sivu Yleiskaavalle ja se löytyy osoitteesta: https://www.espoo.fi/fi/hankkeet/espoon-yleiskaava-2060

Muutamia nostoja Espoo 2060 yleiskaavan materiaalista

Olen tyytyväinen siihen, että nyt on katsottu koko Espoon kokonaisuutta. Osayleiskaavat ovat olleet ongelmallisia ja myöskin kohta lainvoiman saava Pohjois- ja keskiosien yleiskaava.

Tässä prosessissa tykkään, että virkahenkilöt ovat ammattilaisina tehneet työtään pidemmälle verrattuna POKE työhön. Siitä ei vaan pääse mihinkään, että asukkaat ja luottamushenkilöt vetävät kotiinpäin ja katsovat omien maallikkolasien läpi kokonaisuutta eri tavalla kuin koulutetut ammattilaiset. Yleiskaavatyössä pitää huomioida miljoona eri asiaa ja lähtöaineistoa, osata ennustaa tulevaisuutta ja suunnitella, mitä tulevaisuuden eläminen Espoossa voisi olla. Luonnon kokonaisheikentämättömyys ja (liian) nopeasti kasvava kaupunki on haasteellinen yhtälö. Yleisvaikutelma luottamushenkilöiden kanssa on, ettei kukaan halua Espoon kasvavan näin nopeasti, mutta se ei ole nyt Espoon käsissä. Parasta, mitä voimme tehdä on se, että hallitsemme kasvua mahdollisimman hyvin ja siihen tämä kaavatyö nyt tähtää.

 

 

Tässä koko Espoon yleiskaavassa on hienoa juuri kokonaisuuden hahmottaminen (yli kuntarajankin). Tässä suunnitelmassa joukkoliikenneyhteyksen rakentaminen on saanut suuren painoarvon ihan ansaitusti. Kun Espoossa tulee asumaan puoli miljoonaa ihmistä, niin tarvitsemme tehokkaampaa liikkumista ja toivottavasti väestämäärän kasvaminen toisi takaisin myös lakkautuneita bussilinjoja. Niitä kaivataan edelleen täällä, mihin raideliikenne ei yllä eikä tule yltämään.

Uutta suunnitelmissa on kaksi uutta metrolinjaa, joka on saanut monelta yllättyneen vastaanoton. Eikä vähiten Länsimetron epäonnistuneen kokonaisprojektijohtamisen ja hintojen karkaamisen vuoksi. Raide-Jokeri puolestaan meni loistavasti maaliin, kun siinä osattiin ottaa Länsimetrosta opiksi. Hyvä niin.

Kun kuuntelin ammattilaisten perusteluja Kauklahden ja Espoon keskuksen (Jorvin) metrolinjoista, niin näille oli kyllä hyvä ja vahvat perustelut. Mutta silti voi olla aika pitkässä juoksussa, että tulemme näitä linjoja näkemään. Ehkä lapsemme näkevät ne toteutuneina. Näihin on kuitenkin tärkeä varautua jo nyt. Vaikka kaikki eivät toteudukkaan ainakaan tämän suunnitelman mukaan. Jorvin/Espoon keskuksen rata tulee palvelemaan laajasti sairaala-alueelle kulkemista ja Turun tunnin junan pysähtyminen voisi palata Espoon keskukseen, kun siitä pääsisi metrolla jatkamaan matkaa muualle pääkaupunkiseudulle.

Nämä kaksi uutta metrolinjaa tulee myös mahdollistamaan Länsimetron kapasiteetin kasvattamista, minkä tarve tulee vastaan jo aika lähitulevaisuudessa.

Hyvä esimerkki toteutumattomasta suunnitelmasta on Kehä 2:n jatke. Se on poistunut jo muiden suunnitelmista, kuten Vantaan sekä koko pääkaupunkiseudun maakuntakaavasta. Nyt se lopulta lähtee myös Espoon yleiskaavasta.

Toinen yleinen huomio on se, että Espoon keskus saa paljon huomiota ja se on nostettu vahvasti alueellisen keskuksen kehityskohteeksi. Sen poikittaisia yhteyksiä muihin keskuksiin ollaan parantamassa ja palvelutasoa nostamassa. Liikennetarkastelussa nousi yllättävänkin vahvasti esiin liikenne Espoon keskuksen ja Matinkylän välillä, mikä tulee edesauttamaan sen yhteysvälin kehittämistä.

 

 

Kannattaa tutustua kaava-aineiston liitteisiin ja selvityksiin ja nostaa keskusteluun esiin erilaisia näkökulmia. Jos päätöksentekoaikataulu menee niin kuin on suunniteltu, niin asukasvaikuttamisen aika tulee ehkä kesäkuussa.

Karhusuo ja lähialueet

Yksi nosto vielä Karhusuolta ja siitä Nuuksioon päin. Sillä alueella on todettu monia kulttuurihistoriallisia paikkoja.

Esimerkiksi Karhusuon alkuperäinen vanha alue on määritelty “Jälleenrakennuskauden” omaleimaiseksi alueeksi:

Ilmeeltään poikkeuksellisen yhtenäinen 1960-l pientaloalue. Avarat pihat, hedelmäpuita, suuria tammia, alkuperäisen oloisia piharakennuksia. Kapea tie mutkailee, voimakkaat maaston muodot.

Valmistelijoiden mukaan aluetta ei museoida, mutta on huomattu, että alue on varsin hyvin yhtenäisenä pysynyt jälleenrakennuskauden viihtyisä alue. POKE yleiskaava toi juuri alueelle voimassa olevan yleiskaavan ja sen mukaan alueelle saa rakentaa maltilla lisää. Nyt tämä uusi huomio vaikuttaa siihen, että uusien rakennusten tulisi sopeutua aikasempaa paremmin jälleenrakennuskauden ilmeeseen. Mutta toisaalta tulevaisuus näyttää, mihin kaikkeen tuo nyt esiin nostettu jälleenrakennuskauden maininta alueella vaikuttaa.

Koko Espoon kulttuuriympäristöt -raportti on luettavissa verkossa