Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Nupurintien turvallisuuden parantaminen

Karhusuon koulu sijaitsee vilkkaasti liikennöidyn Nupurintien varrella. Tie on luokiteltu vaaralliseksi tieksi koululaisille ja siinä on vilkasta raskasliikennettä mm. Ämmässuon vuoksi.

Karhusuon koulua rakennetaan parhaillaan yhteisnäiskouluksi ja heti suunnitelmien alussa koulu ja muut tahot toivat esiin huolensa Karhuniityntien ja Nupurintien vaarallisuudesta. Siinä on jo muutama koululainen jäänyt auton alle.  Suunnitelmien alussa koulussa oli 200 oppilasta ja kaupunki lupasi, että risteys tullaan rakentamaan turvallisemmaksi, kun 700 oppilaan yhteinäiskoulu valmistuu syksyllä 2020.

Teknisen lautakunnan investointiesitys vuosille 2019-2030 näyttää vielä Nupurintien hankkeen investointilistassa ja vielä prioriteettinä välttämätön. Nyt hanke on siirretty yli suunnitelmakauden eli yli 2030.

Nyt elokuussa 2019 risteyksen suunnitelmat ovat valmiit, mutta Espoo on poistanut hankkeen listoilta! Tekniselle lautakunnalle esitetyssä investointisuunnitelmassa hanke on siirretty yli suunnitelmakauden eli yli vuoden 2030.

Kuinka voidaan poistaa prioriteetillä “välttämätön” oleva hanke, joka liittyy turvalliseen koulutiehen? Espoo kertoo priorisoivansa turvalliset koulutiet, mutta kuitenkin toimii päinvastaisella tavalla.

Tämän hankkeen rakentaminen pitää aloittaa tammikuussa 2020.

Tekninen lautakunta 14.8.2019

Teknisen lautakunnan saaman esityksen mukaan Nupurintien risteys oli siirretty suunnitelmakauden yli eli vuoden 2030 jälkeiseen aikaan.

Sain kuitenkin lautakunnan jäsenet ymmärtämään Nupurintien turvattomuuden ja ongelmat erityiskuljetusreittinä, Kehä 3:n rinnakkaisreittinä, koululaisten vaarallisena risteyksenä yms niin hyvin, että saimme yksimielisyyden siitä, että hanke ja sen 3M€ pitää saada investointisuunnitelmaan vuodelle 2020.

Esittelijä hyväksyi hankkeen vuodelle 2020 siirtäen tarvittavat 3M€ sille investointikaton alla. Hankkeen toteutuminen on siis erittäin todennäköistä, mutta vielä pitää olla tarkkana ja seurata, että hanke sisältyy mm. kaupunginjohtajan budjettiesitykseen.

Mutta näillä tiedoilla rakentaminen pääsee vauhtiin heti alkuvuodesta ja risteys saadaan turvallisemmaksi ennen kuin yhtenäiskoulun ensimmäinen talvi Karhusuon mäellä tulee eteen. Tällä on valtava merkitys vahvasti kasvavan koulun koululaisille kuin alueen asukkaille.

Risteys sisältää risteykseen tulevan kiertoympyrän, alikulun ja uudet bussipysäkit Nupurintien suuntaan mäkeen. Vähän olen huolissani kuinka bussit pääsevät mäessä talvisin liikkeelle pysähtymisen jälkeen, mutta suunnittelijoiden mukaan tästä ei tarvitse olla huolissaan.

Tämän jälkeen risteys toimii myös paremmin Hirvisuolta ja Mikkelästä tuleville yläkoululaisille.

Teknisen lautakunnan kokous

Kokousjärjestelmään tekemäni muutosesitys:

  

“Karhusuon koulun risteys Nupurintiellä on vaaralliseksi luokiteltu risteys, jonka rakentamisen prioriteetti on välttämätön. Nyt hanke on kuitenkin karsittu investoinneista pois.

Karhusuon koulua rakennetaan parhaillaan alakoulusta yhtenäiskouluksi ja vuoden päästä syksyllä 2020 oppilasmäärä melkein triplaantuu 700 oppilaaseen. Jo nyt risteyksessä on jäänyt muutama lapsi auton alle eikä enempää saa enää jäädä.

Risteyksen parannustyöt turvallisemmaksi luvattiin olevan valmiina koulun valmistuessa elokuussa 2020. Koulu on tästä uudesta käänteestä erittäin huolissaan.

Kuten kohdasta 3 voimme lukea, tiesuunnitelma Nupurintielle on valmis.

Vuoden 2018 suunnitelmassa (tela 22.8) risteys on vielä mukana vuosille 2019-2020. Nyt käsitellyssä suunnitelmassa se on siirretty yli vuoden 2030.

Tämän hankkeen rakentaminen pitää aloittaa vuoden 2020 alusta.

Esitän aikaisemmin suunnitelmassa olleen 3 miljoonan palauttamista suunnitelmaan tälle hankkeelle.

97328 – Nupurintie
Nupurintie
Prioriteetti: Välttämätön
Kustannusvaikutus: Palvelutasoa parantava
Kuvaus: Nupurintie on valtion maantie, joka toimii alueellisena kokoojaväylänä ja rinnakkaisreittinä Turunväylällä välillä Kehä III –
Kirkkonummen raja.
Sisältö: Karhuniityn koulukeskusta palveleva kiertoliittymä Karhuniityntien / Gumbölentien liittymään sekä Nupurintien alikulku. (3 M€)
Kustannusarvio: 3 M€”

Kokouksen aikana tähän tehtiin yksimielisiä muutoksia, joiden jälkeen varajäsen Salmi teki ehdotuksen uudelleen lautakunnan tukiessa yksimielisesti ja esittelijän hyväksyessä muutoksen.

Nupurintien suunnitelmat löytyvät täältä.

Tässä on kiertoliittymän havainnointikuvia. Lisää löytyy täältä.

Päivitys 30.1.2020:  Tiesuunnitelma on valmis ja odottaa valtion hyväksyntää. Tätä on kiirehditty. Urakka laitetaan laskentaan heti, kun  tiesuunnitelma saadaan hyväksyttyä.

Päivitys 4.5.2020: Hallinnolliset luvat kaikki ok ja urakka lähdössä laskentaan lähiaikoina (viikon parin sisään). Urakka valmistunee loppuvuodesta 2021 ja työnaikaisiin liikennejärjestelyihin on panostettu.