Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 9.12.2020

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola
Tässä tulevan teknisen lautakunnan 9.12.2020 kokouksen esityslistan avaamista.
3 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2021 käyttötalouden ja investointien osalta
Telan tulee päättää budjettiin tulleiden leikkausten kohteesta. Esityksessä näin:
Valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa lautakunnan talousarvioesityksestä vähennettiin Infrapalveluiden toimintamenojen määrärahaa 200 000 euroa yleisten alueiden hoidosta ja lisättiin toimintamenojen määrärahaa 50 000 euroa talvipyöräilyn edistämisen ja turvallisuuden parantamiseen.  Pyöräilyn osalta lisätyllä määrärahalla jatketaan suolaharjauksen käyttöä Helsingin rajalta Lauttasaaresta Matinkylään, sekä reitillä Keilaniemi-Lehtisaari. Keilaniemi-Leppävaara reitti joudutaan vielä toistaiseksi jättämään perinteiselle hoitotasolle Kehä I työmaan vuoksi. Määrärahojen vähennys kohdistetaan katujen puhtaanapidon osalta ulkoisten palveluiden oston vähentämiseen lakaisukoneiden osalta (noin 120 000 euroa) sekä viherkunnossapidon osalta ulkoisten palveluiden ostojen vähennykseen traktoriurakoitsijoiden osalta. Tämä tarkoittaa mm. kevätpölyn kasvavia pitoisuuksia hiekannoston viivästyessä sekä hitaampaa risujen poiskuljetusta risutetuilta alueilta.
Kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä vähennettiin valtuustoryhmien talousarvioneuvotteluissa kiinteistä rakenteista ja laitteista 1,1 milj. euroa. Koneet ja kalusto määrärahaan osoitettiin neuvottelutuloksessa Tekniselle ja ympäristötoimelle 0,05 milj. euron vähennys.  Kunnallistekniikan toimintasuunnitelma on tehty neuvottelutulokseen kirjatut muutokset huomioiden.
Valtuusto päättää kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien nimetyistä yleisten teiden ja pääkatujen hankkeista: Kehä I, Turunväylä, Turuntie, Kauklahdenväylä, Nupurintie ja Espoonväylä sekä joukkoliikenteen hankkeesta: Kaupunkirata ja Jokeri 1. Valtuusto päättää myös Suurpellon ja Tapiolan taseyksiköiden investoinneista. Peruskaupungin kiinteiden rakenteiden ja laitteiden investointien (pl. liikuntapaikkojen perusparantaminen 949) muista työkohteista päättää tekninen lautakunta.

Mielestäni säätöjen hakeminen hiekoituksen harjauksesta keväällä on väärä kohta säästää. Harjauksen viivästyminen aiheuttaa terveyshaittoja, mitä ei saisi tapahtua. Nostan asian esille kokouksessa ja nostan kysymyksen viime vuoden tavoin säästää parkkipaikkojen aurauksesta.

4 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2020 hyväksyminen (Kh-asia)

Vesihuollon toiminta-alueen muutoksia, kun uutta infraa rakennetaan lisää.
5 Kotiseudun ulkoilupolut -ohjelman 2021-2030 hyväksyminen (Kh-asia)
Ohjelma, mikä palautettiin aikaisemmin nähtäville ja lausunnoille. Nyt käsitellään ohjelmaa uudelleen palautteiden perusteella.
6 Kaupunkipyöräjärjestelmän kausimaksun korotus
Vuosimaksu olisi 5€ korotuksen jälkeen 35€. Tämä liittyy Helsingin kanssa samaan päätökseen.
7 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kanteluasiassa
8 Lausunnon antaminen korkeimmalle hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Helsingin hallinto-oikeuden päätöstä 21.1.2020 (Kuusisaarentien katusuunnitelman hyväksyminen)
9 Kalajärven puistotien katusuunnitelman hyväksyminen (pöydälle Tela 11.11.2020)
Viime kokouksessa pöydälle jätetty suunnitelma. Ylipäänsä Kalajärven puistotien suunnitelmia osa asukkaista vastustaa, osa puoltaa. Tämä on aikaisempaan suunnitelmaan muutos, koska Kalajärven koulun suunnitelmat ovat muuttuneet. Siten tämä päivitys on parannus aikaisempaan, voimassa olevaan suunnitelmaan, mikä on tehty purettavan koulun tilanteeseen.
10 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Mm. merkitsee tiedoksi Henttaan ja Suurpellon välisiin liikenneyhteyksiin liittyvän suunnittelun tilannekatsauksen.
11 Viranhaltijoiden päätökset