Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 18.5.2022 Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma, Maakirjantie/Lillhemtintie, hiekanpoisto

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

3 Teknisen lautakunnan huhtikuun 2022 osavuosikatsaus 
Esityksen mukaan.

4 Keski-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma vuosille 2022-2032 
Pitkä keskustelu metsien kohtuullisesta hoidosta ja luonnon monimuotoisuuden edistämisestä.
Esityksen mukaan

5 Haltijatontunpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen
Esityksen mukaan

6 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Maakirjantie
Erittäin pitkä keskustelu laajemminkin Suurpelto-Henttaan liikennejärjestelyistä.

Erkko-Ilvasti teki vastaesityksen: “Tekninen lautakunta kehottaa kaupunginhallitusta hakemaan valituslupaa korkeimmasta hallinto-oikeudesta Hel­sin­gin hallinto-oikeuden ratkaisuun 3.5.2022 H2466/2022. Lisäksi tekninen lautakunta kehottaa Teknistä keskusta valmistelemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja, joilla kaupunginhallituksen 26.10.2020 antama valmistelukehotus voidaan toimeenpanna. Jos vaihtoehtoiset ratkaisut tien avaamiseksi eivät ole mahdollisia, Henttaan liikenneyhteyksien kokonaisuus tulee viipymättä saattaa kaupunginhallituksen ratkaistavaksi.”

Sorri teki vastaesityksen: “Tekninen lautakunta toteaa, että Henttaan liikenneyhteyksien kokonaisuus tulee viipymättä saattaa kaupunginhallituksen ratkaistavaksi. Tekninen lautakunta kehottaa lisäksi kaupunkitekniikankeskusta etsimään alueen liikennejärjestelyihin niiden sujuvuutta ja turvallisuutta lisääviä ratkaisuja erityisesti Opinmäen kampuksen ympärillä.”

En nähnyt, että asia olisi valituksen kautta saanut uutta lopputulosta ilman, että asemakaavaa muutetaan ja tuin Sorrin esitystä.

Sorrin esitys voitti 7-6. Asia matkaa seuraavaksi kaupunginhallituksen pöydälle. Sieltähän asia alunperin tulikin, tekninen lautakunta teki voitavansa, ja asia palaa kaupunginhallitukselle.

Hiekanpoisto

Hiekanpoistoon päästiin kuukautta normaalia myöhemmin säiden vuoksi, mutta se sujuu normaalissa tahdissa eli noin kuudessa viikossa homma on tehty.
Hiekanpoistot näkyvät karttapalvelussa 36h tekemisen jälkeen.

7 Viranhaltijoiden päätökset
Esityksen mukaan