Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 26.1.2022: padel-kenttiä

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

Tekninen lautakunta 26.1.2022 raportti.

3 Martinniityn puistosuunnitelman hyväksyminen (koris ja padel)
Päätettiin esityksen mukaan.
4 Suopurontien katusuunnitelman hyväksyminen
Päätettiin esityksen mukaan.
5 Toppelundinpuiston puistosuunnitelman hyväksyminen 
Tämä tuotti paljon vastustusta sijoituksen, ei lajin osalta. Puhuttiin asukasvaikuttamisesta, luontoarvoista, tekonurmen haitoista ja alueellisesta sijoittamisesta muuallekin kuin vain etelä-Espooseen.
Aulikki Pentikäisen hylkäysesitys
1. Lautakunta hylkää Toppelundin puistosuunnitelman.
2. Lautakunta kehottaa kaupunkitekniikan keskusta jatkamaan sopivien padel-kenttäpaikkojen kartoittamista yhteistyössä Espoon liikuntatoimen ja tonttiyksikön kanssa ottaen huomioon kenttien tasapuolisen sijouttumisen Espoon alueella sekä luontoarvot ja alueen saavutettavuuden.

Tämä hyväksyttiin yksimielisesti.
6 Katsaus yleisten alueiden kunnossapidon asiakastyytyväisyyteen ja kustannuksiin    
Jalankulun, pyöräilyn, katujen, puistojen kulut hyvällä tasolla. Yksi, missä tiputaan suhteessa muihin kuntiin, on lumen poistaminen. Keskustan ulkopuolisten alueiden puhtaus ja siisteys on myös tippunut aikaisemmasta. Koko raportti luettavissa liitteistä.
Kuve 2021: katu- ja viheralueiden kunnossapidon kustannusvertailu: Kustannukset ovat isojen kaupunkien keskiarvon alapuolella.
Laskelmissa huomioitu uusiutuvan dieselin käyttöä.
image.png
Tässä miten kaupunkien kunnossapidon CO2 päästöt jakautuvat.
image.png
Ja sanallista tietoa:
image.png
7 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee katupäällikön päätöstä Kalajärvenrannan puistosuunnitelman hyväksymisestä 29.10.2021    
Esityksen mukaan.
8 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä  
Esityksen mukaan.
Vastauksen teknisen lautakunnan 15.12.2021 125 § yhteydessä antamaan pyyntöön selvittää kantopuiston ja perhospuiston perustamista Pohjanpellon puiston alueelle:
Kantopuutarhan toteuttamiseen liittyviä asioita on jo alustavasti mietitty kaupunkitekniikan keskuksessa. Kantopuutarhalle soveltuva alue olisi metsäinen alue, ei kovin keskeisellä paikalla. Täysin avoin alue (kuten vanha pelto) ei ole kantopuutarhalle soveltuva alue.
Soveltuvia paikkoja kantopuutarhalle ei vielä ole Espoossa noussut esille.  Mikäli Espoosta löytyy tulevaisuudessa kantopuutarhalle soveltuva alue, tulisi sen suunnitelmat laatia vuorovaikutuksessa asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi todettakoon, että Pohjanpelto -niminen puistoalue ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa olevaa maa-aluetta, ainoastaan hyvin pieni eteläkärki on kaupungin.
Edellä mainituista syistä Pohjanpellon puistoalue ei ole soveltuva alue kanto- tai perhospuistolle.

9 Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.