Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 15.12.2021: investointisuunnitelma, käyttötalous, palstaviljely, vesishuolto ja hulevedet

Vesihuolto

Terveiset teknisen lautakunnan kokouksesta. Tässä alla kokousaiheita avattuna.

Lista ja niiden materiaali löytyy julkaisena: Teknisen lautakunta 15.12.2021

3 Teknisen lautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022 käyttötalouden ja investointien osalta

PowerBi esitys on nähtävillä julkisesti täällä: Linkki tulee, kun saan sen.

Tässä muutaman alueen hankkeita.

pohjois-Espoo investointi 2022

Muutosesitys: Tekninen keskus ottaa hiilineutraalisuustavoitteekseen vuoden 2030 sijaan vuoden 2050. Ei saanut riittävästi kannatusta.

Muutosesitys: Kohdasta ”Kaupunkirata” poistetaan miljoona euroa. Ei saanut riittävästi kannatusta.

Muutosesitys: Lautakunta toivoo, että Kaitaanniitynpolku ja Kaitaanlaaksonpolku otetaan aurauksen piiriin. Äänestyksessä läpi.

4 Espoon kaupungin viljelypalstojen sääntöpäivitys

Palstaviljely 1

Virkamiehet ja viljelijät ovat yhdessä käyneet vuoropuhelua säännöistä. Hankalimpia osia ovat olleet kasvihuoneiden talvipito (nyt pitää talveksi purkaa) ja aitojen korkeuden määrittäminen 1,2m. Viljelijät haluaisivat 1,6m peurojen vuoksi. Lupakäsittelijän mukaan toimiva peura-aita pitäisi olla 2m.

Tällä hetkellä viljelypalstajonossa on n 1000 henkilöä, joten kysyntä on erittäin kova.

Muutosesitys: Espoon kaupungin viljelypalstoista ei tiedoteta jatkossa englanniksi, venäjäksi tai arabiaksi. Ei mennyt läpi.

Kokouksessa toivottiin viljelypalstojen monimuotoisuuden inventointia ja niiden merkitystä pölytykselle.

5 Espoon vesihuollon kehittämissuunnitelma 2021-2030 (Kh/Kv-asia)

Espoon Ympäristökeskus (nyk. ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus) ei ole lausunut tästä asiasta.
Rinnekodin järjestelmä on päästetty huonoon kuntoon. Espoo ohjaa Rinnekotia hakemaan neuvontaa HSY:ltä.

6 Espoon vesihuollon toiminta-alueen 2021 hyväksyminen (Kh-asia)

Kuuluuko oma asuntosi HSY:n toiminta-alueella? Tarkista: https://kartta.hsy.fi/
Tämä esitys tullut HSY:ltä eikä lautakunnalla ollut muutosesityksiä.

Vesihuolto

7 Espoon huleveden viemäröintialueen 2021 hyväksyminen

Esityksen mukaan.

Kysyin myös Gräsanojan tilanteesta. Se ei liity suoraan tähän asiakohtaan, mutta Gräsanojan ylivuoto-ongelma on HSY:llä tiedossa ja suunnittelussa.

8 Selvityksen antaminen eduskunnan oikeusasiamiehelle asiassa, joka koskee kantelua asiakirjapyynnöstä

Esityksen mukaan.

9 Tervaportin katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

10 Kirstinharjuntorin katu- ja puistosuunnitelman hyväksyminen

Nostettiin esiin pyöräilyn erottamisesta. Jos silta joskus tulee, niin tästä tulee pääväylä Espoon keskukseen, joten silloin pyöräily pitää erottaa kävelystä. Ei palautettu, mutta virkamiehet ottivat asian selvittääkseen. Silta ei ole suunnittelussa eikä investointilistassa, joten sen toteutuminen on kaukana tulevaisuudessa. Eli voi olla, että tässä suunnitelmassa oleva kävely/pyörätie ei tule toteutukseen nyt vaan vasta sitten, kun silta tehdään.

11 Kyläsepäntien asemakaava-alueen pohjoisosan katu- ja puistosuunnitelmien sekä Sepänkallion asemakaava-alueen katusuunnitelman hyväksyminen

Merva Mikkola ehdotti ja Marjaana kannatti: Selvitetään kantopuiston ja/tai perhospuiston perustamista Pohjanpellon puiston alueelle.

12 Aluevaalien ulkomainonta Espoon hallinnoimilla yleisillä alueilla

aluevaalimainonnan päivämäärät

Vaalimainospaikat kartalla

Päivämäärät ja kaupungin mainospaikat löytyvät asialistakohdasta.

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021528-12

13 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Esityksen mukaan.

14 Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan.

15 Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee katujen rakentamista Espoon Saunalahdessa

Esityksen mukaan.