Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 5.5.2021

Niittykohteet tarkastelut

Kokousasiat kokousjärjestelmässä

Katsaus liikenneturvallisuustyöhön Espoossa

Tekninen lautakunta pyysi 5.5.2021 kokoukseensa selvitystä Espoossa tapahtuneesta onnettomuudesta ja saimme kokouksessa esityksen yleisesti Espoon liikenneturvallisuustyöhön. Uudenmaan tutkijalautakunta selvittää onnettomuutta tällä hetkellä. He antavat perinpohjaisen tutkimuksen jälkeen tietoa, kuinka liikenneturvallisuutta voimme parantaa tässä ja muissa vastaavissa risteyksissä.

Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 1/2021

Tällä kertaa tarkennuksia ja muutoksia suunnitelmiin oli varsin paljon liittyen projektien edistymiseen ja ulkopuolisiin asioihin.

Lausunnon antaminen Luonnonsuojelun toimenpiteet -hankkeen ohjelmasta ja selvityksistä

Espoon luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelma ja selvitys

Luonto luonnonsuojelualueet

 

 

Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelman hyväksyminen

Espoon niittyjen ja avointen alueiden toimenpideohjelma 2021-2031

Espoossa on niittyjä ja avoimia alueita 687 hehtaaria ja metsiä n 5500 hehtaaria.

niittyverkosto

Niittykohteet tarkastelut

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee teknisen lautakunnan päätöstä 20.1.2021 § 8 (liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen)

Kaupunki vastaa, että muutos on tilapäinen ja tielain mukainen. Koko teksti löytyy täältä:

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021312-7 

Lisätietona keskusteltiin Muhevaisen taakse tulevasta, pian alkavasta, työmaasta. Tämän työmaan liikenne olisi tulossa koulun vierestä, mutta nyt yritetään etsiä toinen reitti Kehä 2:n puolelta. Tämä antaisi rauhan niin asukkaille, koululaisille kuin rakentajille.

Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 7.4.2021, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin

Esityksen mukaan.

Pitkännotkonpihan LP 1 – alueen katusuunnitelmamuutoksen hyväksyminen

Esityksen mukaan.

Terijoentien katusuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

Tiedoksi merkittävää

Merkitty tiedoksi.

Viranhaltijoiden päätökset

Merkitty tiedoksi.