Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Pohjois- ja keski-osien yleiskaavan käsittely

Espoon keskus

Syksyn nähtävillä olon jälkeen Espoon pohjois- ja keski-osien iso yleiskaava on ollut kaupunkisuunnittelulautakunnan ja kaupunginhallituksen käsittelyssä tänä keväänä.

Kaupunkisuunnittelulautakunta kävi monia keskusteluja asian tiimoilta ja tiivisti kokoustahtia. Lopullisessa päätöskokouksessa käsiteltiin kaavaa seitsemän tunnin ja 69:n äänestyksen verran.

Lautakunnasta kaava eteni kaupunginhallitukseen.

Lautakunta muutti kaavassa alueita niin isosti, että ne vaativat uudelleen nähtäville panon. Koska kaava on iso, kaupunginhallitus päätti irrottaa kaavasta ne alueet, jotka vaativat nähtäville panoa ja viedä eteenpäin kaavaa niiltä osia, joihin ei tullut isoja muutoksia. Pienet muutokset käyvät nähtäville panoa kevyemmän ja nopeamman kuulemiskäsittelyn. Mutta tämän jälkeen kuitenkin iso osa kaavasta jatkaa päätöksentekoprosessissa eteenpäin ja näihin poistettuihin osiin palataan myöhemmin.

Osassa kaavasta poistetuista osista puolestaan on kyse siitä, että maakuntakaava 2050 ei ole saanut lainvoimaa.  POKEa ja uutta maakuntakaaava on työstetty yhtä aikaa. Maakuntakaavan piti olla valmis jo nyt, mutta siinä tuli käsittelyvirhe. Espoo ei pysty viemään eteenpäin POKE kaavan osia, jotka ovat nykyisen maakuntakaavan vastaisia, vaikka ne olisi uuden maakuntakaavan mukaisia. Tämän vuoksi Mynttilän alue ja Histan ympäristössä Brobackasta jäi alueita nyt eteenpäin vietävän kaavan ulkopuolelle.
 
Tulevaisuudessa näihin nyt poistuneisiin kohtiin tullaan palaamaan jollain aikataululla ja niihin tulee uudet nähtävillä olot.