Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 23.9.2021

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

Ensimmäinen teknisen lautakunnan kokous uudella kokoonpanolla.

Julkinen pöytäkirja löytyy täältä

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2024 käyttötalouden osalta ja vuosille 2022-2031 investointien osalta (kh-asia)

Normaalisti käyttötalous ja investointisuunnitelma päätetään eri kokouksissa elo- ja syyskuussa, mutta vaalien siirtämisen vuoksi nämä otetaan nyt yhdessä käsittelyyn, että uusi lautakuntakokoonpano saa tästä päättää.

Käyttötalous

Investoinnit

Kaupunki on huolissaan TAKE budjettipäätöksiin liittyvistä henkilövähennyksistä, sillä jo nyt mennään vähentyneellä porukalla.

Ylläpidossa ylläpidettävä ala kasvaa, mutta rahat vähenevät. Laatu alkaa heikentyä.
Hulevesistä puhuttiin erittäin paljon. Hulevesien suunnittelu ja hallinta tulee vaatimaan lisää rahaa tulevina vuosina.
Nyt syksyllä on valmistumassa merivesien tulvaongelmaan yhteistyöohjelma muiden kaupunkien kanssa.
Camilla Lindy esitti Niipperin Myllypuron (Purolehdon kohdalla) tulvaongelmien nostamista listaan Gräsanojan yms. vierelle. Esitys meni yksimielisesti läpi.
Pyysin Karhuniityntien tulvaongelman ratkaisua. Alla oleva kuva on elokuulta, kun ei edes ollut mitään erityistä myrskyä.  Tuovat hanketason tiedot joulukuun kokoukseen (tästä on keskusteltu viranhaltijoiden kanssa jo useasti).
WhatsApp_Image_2021-08-26_at_16.47.18.jpeg
Valtuuston päätös 2021 helmikuulta ohjelmaan liittyen: https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2021229-6
Aulikki Pentikäinen teki kaksi esitystä:
1. Tekninen lautakunta toivoo, että ilmastonmuutos otetaan huomioon lisäämällä ja istuttamalla varjostavia puita sellaisille alueilla, joille se on mahdollista sekä suojelemalla olemassa olevaa puustoa. Selvitetään villiviinien käyttöä rakentamisessa.
Janne Hirvasvuopio ehdotti villiviinien lisäämistä (varjostava ja taloja suojaava vaikutus) ja Aulikki otti asian omaan esitykseensä. Hyväksyttiin.
2. Tekninen lautakunta toivoo, että katujen kunnossapitoon lisätään 2,5 miljoonaa euroa kehysylityksenä. Hyväksyttiin. Tällä estetään teiden rakenteiden hajoamista ja siitä johtuvia isompia korjauksia.
Simo Grönroos teki kaksi esitystä:
1. Hiilineutraaliustavoite muutetaan vuodesta 2030 vuodeksi 2035. Hävisi.
2. Rantaradan pyöräilybaanan rakentamisen viivästämistä. Ei saanut kannatusta.
Metroasemien budjetointien pienenemiset johtuvat siitä, että kaupunki on saanut ennakoitua enemmän maankäyttömaksuja, joita käytetään metroalueen rakentamiseen.
Pyöräilyteistä kaikki eivät näy listauksessa erilllisinä. Tänä vuonna on valmistunut tai valmistuu merkittäviä uusia pyörätieyhteyksiä mm. Kehä I:n varteen ja Espoonväylän eteläosalle sekä Kuurinniittyyn. Rakenteilla ensi vuonna mm. Kivenlahden metrokeskus, Soukan metrokeskus, Merituulentien eteläpuolinen pyörätie Tapiolassa.
Tehostettua talvikunnossapitoa ulotetaan myös Kehä I:n varren pyörätielle (pysyy pohjassa, mikä on hyvä! Tästä ollaan taisteltu useasti).
Valtio on vetäytynyt Nupurintien kevyen liikenteen väylän nopeasta rahoittamisesta ja sen uudesta aikataulusta ei ole uutta tietoa.

Olari 22. kaupunginosan korttelin 22094 osan tonttijaon muutoksen hyväksymispäätöstä koskeva oikaisuvaatimus
Esityksen mukaan.

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee teknisen lautakunnan päätöstä 28.6.2021 § 68 (Åtorpinmutka, Träskändanpuisto puistosuunnitelman) hyväksyminen
Esityksen mukaan.
Teknisen lautakunnan osallistuminen koulutukseen
Esityksen mukaan.