Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

TELA 11.11.2020 Palstaviljely, Kalajärven tiehankkeita ja Henttaa-Suurpelto

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

Teknisen lautakunnan listalla onkin tällä kertaa erityisiä kohteita.

Esityslistaan pääset täältä:

https://espoo.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2020151

Teknisen lautakunnan vuoden 2020 osavuosikatsaus 3 kunnallisteknisten investointien sekä käyttötalouden osalta.

Esimerkiksi Raide-Jokeri on edistynyt suunniteltua nopeammin eli kustannukset tulevat aikaisemmin ja maankäyttömaksuja on tuloutunut suunniteltua enemmän.

Ylijäämämassojen vastaanottomaksutaksojen tarkistaminen

Taksat nousevat maltillisesti. Puhuttiin mm. liikenteen kasvusta Ämmässuolle sekä väliläjityspaikoista, joita on Espoossa ollut erittäin hankala saada käyttöön.

Espoon kaupungin viljelypalstojen hintauudistus

Edellinen käsittely toukokuun 2019 kokouksessa.

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019458846-9

Silloin meille esitettiin viljelypalstojen hintojen nostaminen kuuteen kymmeneen euroon, mutta nyt korotettu hinta olisikin 80€. Kysymme palstaviljelijöiden mielipidettä siitä, onko palvelutaso noussut ja vastaisiko kyseinen hinta nykyistä palvelua.

Lautakunta oli erittäin yksimielisiä palstaviljelyn tärkeydestä ja oli yksimielisiä siitä, että hintojen korotus on liian suuri. Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä uudet hinnat ovat seuraavat. Suluissa virkamiesten ehdotus.

Normaali 10x10m palsta 65€ (esitys 80€)
Pieni palsta 4x5m 50€ (esitys 60€)
Iso viljelylaatikko 40€ (esitys 50€)
Liikuntaesteiselle pieni laatikko 30€ pysyi samana

Monikonaukean puistosuunnitelman hyväksyminen

Uuden urheiluhallin alle jää mm jalkapallokenttä, mikä korvataa Monikonaukealle tulevalla jalkapallokentällä. Samalla suunnitellaan hulevesien hoitamista niityllä ja varaudutaan viereen tulevan toisen jalkapallokentän rakentamiseen tulevaisuudessa. Uudessa kentässä huomioidaan myös kriketin pelaaminen.

Kalajärven puistotien katusuunnitelman hyväksyminen

Paljon keskustelua herättänyt katu-uudistus Kalajärven koulun kohdalla. Nyt meille tarjotaan suunnitelmia vanhan koulun ja parkkipaikkojen sekä kevyenliikenteen tontille sijoittumisen pohjalta.

Pyysin uutta kuvaa uudesta koulusta, koska nekin suunnitelmat ovat 2020 menneet uusiksi, kun osaa koulua ei peruskorjata vaan kaikki, tai lähes kaikki, vanhat rakennukset puretaan. Tämä voi tuoda muutoksia myös parkkipaikkojen ja kevyenliikenteen liikkumisen suuntiin. Eli toivon, että lautakunta saa uusimmat suunnitelmat päätöksen tueksi ja että katusuunnitelmat tehdään sen pohjalta ennen hyväksymistä, koska koulun rakentaminen on juuri käsillä.

Kalajärventien liittymä Vihdintielle on vaarallinen ja tämä tulee lisäämään sen liittymän käyttöä. Tuo liittymä on suunniteltu uusiksi osana Kalajärvi 2:n asemakaavaa. Liittymä korvataan alikulkuyhteydellä Vihdintien toiselle puolelle tulevalle kokoojakadulle. Tämä lisää turvallisuutta huomattavasti. Olisiko parempi odottaa tuon liittymän remonttia ja tehdä Kalajärven puistotie samanaikaisesti Vihdintien alikulun ja kokoojakadun kanssa?

Tästä on tullut todella paljon asukasviestejä puolesta ja vastaan. Yritän lukea kaikki kymmenet viestit ennen kokousta. Jossain määrin voi olla hyvä koota palautetta yhteen ja lähettää se jäsenille.

Käsittelyn aikana selvisi, että tämä kokoukseen tuotu suunnitelma oli tehty juuri uuden koulun suunnitelmien vuoksi. Tämä oli vain vähän huonosti kommunikoitu meille.

Eli uudet suunnitelmat perustuvat viimeisimpään koulun sijaintiin ja siten on parempi hyväksyä tämä kuin jättää vanhan koulun mukaiset suunnitelmat voimaan. Koska koulun piirustukset tulivat kokousjärjestelmään juuri ennen kokousta, lautakunta päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle ja käsittelemme tätä uudelleen seuraavassa kokouksessa.

Kalajärvenkallion ja Järvenkallionkujan katusuunnitelmien hyväksyminen

Paljon vastustusta herättäneen asemakaavan tien rakentaminen. Hankkeen hinta tuntuu edulliselta, koska kyse on kalliolle rakentamisesta. Pitää tutkia onko hanke jo HSY:n ohjelmassa ja onko kunnallistekniikan rakentaminen tulossa samaan aikaan. Eriaikaisesti ei ole mitään järkeä kalliolle rakentaa.

Emme ole vielä saaneet nähtäville vaikuttavuusarviointia Kalajärveen, mikä on matala max 1,2m syvyinen järvi. Hulevedet on suunniteltu viivytysaltaisiin, mutta siellä on myös avo-ojia. Tähän pitää tutustua tarkemmin.

Tästä on myös tullut palautetta jonkin verran asukkailta. Olemme selvittämässä lisätietoa esittelijöiltä ja aikaisemmista käsittelyvaiheista.

Camilla Lindy yritettiin parhaansa mukaan saada kaavan luontoarvoja ja vaikuttavuusselvityksiä lisää, mutta kaikki laillisesti vaadittu on tässä tehty jo kaavan suunnittelun aikana. Nämä suunnitelmat siis edistyivät esityksen mukaan.

Henttaa-Suurpelto liikenneyhteydet (Henttaa-Suurpelto)

Henttaa-Suurpelto alueella läpiajoliikenteen hoitamisesta on tullut paljon palautetta asukkailta niin Henttaalta kuin Suurpellosta. Eniten vedottiin koululaisten turvallisuuteen niin Opinmäen läheisyydessä kuin Olariin menevien osalta. Tämä asia pitää ottaa vakavasti ja selvittää.

Henttaa-Suurpelto on hankala kokonaisuus, mihin liittyy keskeneräisiä hankkeita, voimassa oleva asemakaava ja se, ettei alue ole vielä valmis.

Itse kävin alueella kiertämässä ja tilanne oli silloin rauhallinen ja koululaisten hakeminen meni sujuvasti siihen suunnitellulta alueelta. Toki uskon, että aamuisin on ruuhkaa, kun molemmista suunnista tullaan tälle yhdelle jättöpaikalle ja kaikki jatkaa matkaa Lillhemtintietä. Koska Opinmäessä on myös erityiskouluja, niin koululaisia tuodaan koululle pitkienkin matkojen päästä.

Muutenhan tuolla alueella on kevyenliikenteen olosuhteet hyvät. Siellä on monin paikoin katujen kahta puolta jalkakäytävää ja kevyenliikenteenväylää, ja puronvartta menee hieno kävelytie tien alituksineen. Moni suojatie on korotettu tai muuten sen näkyvyyttä on fyysisesti tehostettu.

Tällä hetkellä ongelmaa lisää koulun vieressä oleva rakennustyömaa, joka näyttää olevan jo suhteellisen pitkällä ja toivottavasti työmaan tienpuoleinen osuus saadaan tämän talven aikana rakennettua. Tähän pitää kyllä tehdä jotain parannuksia.

Toinen ongelma on Piilipuuntien oleminen suljettu siltatyömaan takia. Tämä on avautumassa jouluksi, joten haittaa ei ole enää pitkään. Tämän avauduttua osa autoista voi ajaa pois koululta Piilipuuntietä eikä kaikkien tarvitse palata koulun jättöpaikalta Lillhemtintietä kerrostalotyömaan ohi.

Asukkaat ja Vihreät luottamushenkilöt ovat ehdottaneet toista jättöpaikkaa Hentebynkadulle, uutta bussipysäkkiä Muhevaisen jälkeen ennen liikenneympyrää ja joitain hidasteita Lillhemtintielle. Nämä kuulostavat todella hyviltä ratkaisuilta.

Henttaa-Suurpelto Maakirjantie

Kokouksessa oli mukana normaalien edustajien lisäksi myös kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Markkula sekä teknisen toimen johtaja Olli Isotalo.

Henttaa-Suurpelto -asiaa käsiteltiin kokouksessa erittäin pitkään ja kaikkia asioita eri puolilta katsoen, niin henttaalaisten kuin suurpeltolaisten näkökulmasta, mutta erityisesti koululaisten turvallisen koulumatkan osalta.

Esittelijän esityksessä oli jo useita hyviä ajatuksia kehityskohteista:
– Nopeusnäytöt Lillhemtin tielle hillitsemään nopeuksia. Mahdollisesti myös nopeuskamera, jos se pystytään siihen kohtaan laittamaan. Hidastetöyssyjä ei Suurpellon saviselle maalle voida rakentaa.
– Uusi bussipysäkki Henttaankaaren puollelle liikenneympyrää.
– Uusi jättöpaikka Hentebynkadun puolelle
– Suunnitellaan uudelleen liikenteenohjausta
– Mahdollinen väliaikainen vanha Lillhemtintien avaaminen.
Evästykset virkamiehille olivat vahvoja ja ovat heillä nyt tiedossa. Asia eteni esityksen mukaisesti valmisteluun ja se tuodaan myöhemmin lautakunnan käsittelyyn. Silloin virkamiehet ehdottavat Vanha-Lillmentintien avaamiselle mahdollisesti aikarajaa.
Opinmäentien koululaisten olosuhteet tulevat varmasti paranemaan ja näitä parannuksia voidaan tehdä nopeastikin.
Tässä vasemmalle jää Opinmäen koulukeskus ja lasten jättöpaikka. Tuolla edessä oikealla on keskeneräinen kerrostalotyömaa, joka näyttää jo hyvää vauhtia nousevan. Sen edessä Lillhemtintie on kavennettu. Tällä hetkellä kaikki jättöliikenne tulee sitä kautta ja lähtee sitä kautta. Tulevaisuudessa koulun toiselle puolelle tulee toinen jättöpaikka, mikä vähentää liikennettä ja myös Piilipuuntie aukeaa läpikululle, mikä voi puolittaa jäljelle jäävän liikenteen. Myöskin Henttaalaiset voivat mennä Piilipuuntietä Olarin suuntaan välttäen rakennustyömaan hankalan kohdan.
Hentebynkatu
Tässä koulu on oikealla ja ollaan Hentebynkadulla, mihin voidaan tehdä toinen koululaisten jättöpaikka. Tämä koko liikkenne olisi sitten pois Lillhentintiellä ja osa autoilijoista välttää rakennustyömaan vierestä ajamisen.
Henttaan puistotie. Henttaa-Suurpelto
Tässä Henttaan puistokadulta etelästä kuvattuna kyseinen ongelmallinen työmaa. Koulu jää taakse vasemmalle. Koska Suurpellossa rakennukset ovat kiinni katualueessa, rakentaminen ja rakennusajan järjestelyjen tekeminen on haastavampaa. Mutta onneksi tilapäistä. Koulun puolellla tietä on myös kavennettu ja kevyenliikenteenväylä on pois käytöstä. Ongelmallisinta tämä puoli on niille, joiden bussipysäkki on tässä tämän kuvan ottopaikkaa ennen vasemmalla. Nämä lapset joutuvat kiertämään etelään suojatielle, siitä oikeaa puolta liikenneympyrään, Henttaan kaaren yli suojatietä, Hentebynkadun yli suojatietä ja sitten ovat koulun puolella. Normaalisti heillä siis olisi yksi suojatie Lillhemtin kadun yli.
Näille koululaisille tulee saada se uusi bussipysäkki Hentaankaarelle Muhevaisen jälkeen, lähelle liikenneympyrää, josta olisi vain yhden tien ylitys koululle.
Eli ymmärrän hyvin, että Opinmäen koulukeskuksen koululaisten matkasta ollaan oltu huolissaan. Onneksi nämä ongelmia aiheuttavat asiat ovat tilapäisiä työmaita, jotka tulevat poistumaan. Muuten asemakaavassa suunnitellut reitit ovat turvallisia ja monella lapsella on monta eri ylitysmahdollisuutta esim. Lillhemtintiellä, mikä on se suurin tie.
Jatkalle käsittelyä, kun virkamiehet tuovat Henttaa-Suurpelto -suunnitelman päätettäväksi.