Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Nähtävillä: Hannus Syvänsalmenpuiston suunnittelu

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Syvänsalmenpuiston puistosuunnittelutyön.
Syvänsalmenpuisto on ensimmäinen Finnooseen toteutettava puisto, johon suunnitellaan
monipuolinen leikki- ja ulkokuntoilupaikka. Puiston pohjoisreunassa virtaa Djupsundsbäckenin
purouoma, jonka vartta kehitetään monikerroksellisena ja vehreänä lisäämällä puu- ja
pensasistutuksia. Uusi Lapiarinsilta jatkaa purouoman varteen jo rakennettujen puusiltojen sarjaa
ja parantaa alueen virkistysyhteyksiä uusien valaistujen puistoreittien lisäksi.

Luonnossuunnitelman esittelymateriaali löytyy www.espoo.fi/Puistohankkeet →
Syvänsalmenpuisto.

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Ymparisto_ja_luonto/Puistot_metsat_ja_niityt/Puistojen_suunnittelu_ja_rakentaminen/Puistosuunnitelmat

Normaalia yleisötilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on
nähtävillä Ota kantaa -palvelussa 20.11.2020 alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 7.12.
asti.

Kommentointiajan jälkeen suunnitelma päivitetään, viimeistellään ja hyväksytään. Viralliset suunnitelmat tulevat esille verkkoon vuoden 2021 alkupuolella.

Lisätietoja antaa maisema-arkkitehti Niina Meronen, niina.meronen@espoo.fi.