Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Kiviruukin ja Tiilismäenrinteen asemakaavatilaisuus

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

Kivenlahden kehittäminen kaupunkimaisena ja joukkoliikenteeseen tukeutuvana asumisen, työpaikkojen ja palvelujen alueena on nyt ajankohtaista.
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 20.4.2020–22.5.2020.

Tiilismäenrinteen asemakaavalla voidaan toteuttaa Kivenlahden tulevan metroaseman läheisyydessä olevien teollisuustonttien muuttaminen tehokkaaksi asuinkortteliksi.

Kaavassa huomioidaan pohjoispuolinen liito-oravan ydinalue osana viheraluetta. Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja sen valmisteluaineisto oli nähtävillä 4.5.2020–3.6.2020.

Kiviruukin ja Tiilismäenrinteen asemakaavat

Tervetuloa keskustelemaan suunnittelijoiden kanssa etäasukastilaisuuteen, joka pidetään keskiviikkona 28.10.2020 klo 17.30 alkaen. Tilaisuudessa suunnittelijat esittelevät asukkaiden antaman palautteen ja kertovat, miten se huomioidaan.

Voit antaa tilaisuudessa palautetta, joka huomioidaan osana mielipiteitä.

Osallistuminen ei edellytä erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä, voit osallistua selaimen kautta.

Osallistu etätapahtumaan.

Tilaisuuden aikana on ryhmäkeskusteluita:
Ryhmä 1: Kaupunkirakenne ja alueen luonne
Ryhmä 2: Liikenne ja pysäköinti
Ryhmä 3: Luonto ja virkistys
Ryhmä 4: Kadut, aukiot ja palvelut

Tutustu kaavahankkeisiin Kiviruukin osayleiskaava ja Tiilismäenrinteen asemakaava.