Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Sepontie

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Sepontiestä.

Sepontien nykyinen jalkakäytävä levennetään 2,5 metrisestä 3,5 metriseksi. Kadulle osoitetaan
yleisiä pysäköintipaikkoja kadun varteen ja sen länsipäähän. Katulinjausta muutetaan ajonopeuksien
hillitsemiseksi.
Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa-palvelussa (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/497/) 7.10. alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 16.10.2020 asti.
L

ue suunnitelmasta lisää hankkeen verkkosivuilta www.espoo.fi/katusuunnitelmat > Sepontie

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Sepontie

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2020.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Lisätietoja antavat: Marja Lindroos
puh. 040 639 3212
marja.lindroos@espoo.fi