Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Keran katu- ja puistosuunnitelmat

kera

Keran katu- ja puistosuunnitelmat

Keran alueen asemakaavamuutoksen laadinta on käynnissä ja nykyinen pääosin logistiikka- ja
teollisuuskäytössä oleva alue on muuttumassa tulevien vuosien aikana kävely- ja
pyöräilypainotteiseksi asuin- ja liiketilakeskukseksi. Alueelle tulee sijoittumaan tulevaisuudessa
uusien katu- ja kevyenliikenteen yhteyksien lisäksi mm. koulukeskus, päiväkoti sekä koneellisesti
jäädytettävän tekojääradan, lähiliikunta- ja leikkipaikan sisältävä toiminnallinen puistoalue.
Asemakaavamuutoksen laatimisen rinnalla alueelle on laadittu katujen ja puistojen
suunnitelmaluonnoksia, jotka rajautuvat likimääräisesti pohjoisessa nykyiseen alueen halkaisevaan
rautatiehen, etelässä Nihtivallin nykyiseen meluvalliin, idässä Karamalmintiehen ja lännessä Kehä
II:een.

keran-katu-ja-puistosuunnitelmat

Alueen koostepiirustus löytyy pdf-muodossa täältä.

keran-katu-ja-puistosuunnitelmat

Lue suunnitelmista lisää hankkeen verkkosivuilta espoo.fi/katusuunnitelmat > Kera
Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävänä
Otakantaa.fi-palvelussa (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/628/).

Luonnosta voi kommentoida 16.8.2021 asti. Kommentit toivotaan ensisijaisesti Otakantaa.fi-
sivustolle.

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä
2021. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse. Teknisen lautakunnan
käsiteltäväksi katusuunnitelmaehdotukset menevät vasta kun Keran asemakaava on
lainvoimainen.
Lisätietoja antaa:
Katusuunnittelu: Maija Salmela maija.salmela@espoo.fi
Puistosuunnittelu: Leena Ihalainen leena.ihalainen@espoo.fi