Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Finnoonpuron katusuunnitelma nähtävillä

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katusuunnitelman laatimisen Finnoonpurosta. Finnoonpuron katusuunnitelma on nyt nähtävillä

Finnoonpuro toimii urheilutoimintaa palvelevan korttelialueen tonttikatuna. Kadulle on suunniteltu 5,5 metrinen ajorata ja 3 metrinen jalkakäytävä.
Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota kantaa-palvelussa (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/498/) 12.10. alkaen, jossa luonnosta voi kommentoida 21.10.2020 asti.

Lue suunnitelmasta lisää hankkeen verkkosivuilta www.espoo.fi/katusuunnitelmat > Finnoonpuro

https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/Ajankohtaiset_hankkeet/Finnoonpuro

Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katusuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville syksyllä 2020.
Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

Lisätietoja antavat: Marja Lindroos
puh. 040 639 3212
marja.lindroos@espoo.fi