Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 17.3. Henttaa, koirametsä, pohjois-Espoo kartalle

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola
Tässä on raporttia tämän päivän teknisen lautakunnan kokouksesta.

3 Valtuustoaloite koirametsän perustamisen selvittämisestä Espooseen

Koirametsää mietitään seuraavassa koirapuisto-ohjelman päivityksessä.

4 Linnustajankuja -katusuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

5 Finnoonkartanonkadun, Luoteisrinteen, Maria Godhen polun, Matroonankadun, Matroonanpolun, Matronaanportin ja Oikopolun katusuunnitelmien hyväksyminen

Esityksen mukaan. Pyöräilyä mm. ajoratamallina eli jotain edistystä.

6 Niittykummuntien, Niittykadun, Pilvenpyörän ja Niittytorin katusuunnitelmien hyväksyminen

Vain tämä osa enää rakentamatta, joten tähän ei saatu enää tässä vaiheessa pyöräilyn olosuhteita parannettua.
Puhuttiin pyöräilyolosuhteiden parantamisesta ja pyöräilyn suunnitteluohjeista.

7 Syvänsalmenpuisto -puistosuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

8 Äraportin katusuunnitelman hyväksyminen

Esityksen mukaan.

9 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 2.2.2021, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin.

Esityksen mukaan. Käytetty asiantuntijan kautta ja saanut hyväksynnän, että näin on lain mukaan oikea toimintatapa.

10 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa vuonna 2020

Tuolta löytyy palautteiden määrä, tyyppi, sijainti yms tietoa saaduista palautteista. Kannattaa kurkata vaikka oman alueen tiedot.

11 Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee teknisen lautakunnan päätöstä 20.1.2021 8 § (liikennemerkkisuunnitelman hyväksyminen)

Lautakunnan vastine:
Hallinto-oikeuden lausuntopyynnön perusteella Espoon kaupungin tekninen lautakunta antaa lausunnon täytäntöönpanokieltoa koskevilta osin ja lausuu pääasiasta myöhemmin, sitä koskevan lausuntopyynnön saapuessa.
Tekninen lautakunta viittaa valituksenalaisen päätöksen lähtökohtiin ja perusteluihin ja toteaa, että peruste päätöksen välittömään täytäntöönpanoon oli parantaa alueen huonoa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta. Tämän vuoksi teknisen lautakunnan mielestä täytäntöönpanoa ei tule keskeyttää. Ajoyhteys on avattu 2.2.2021.

12 Tiedoksi merkittävää

Mitä mieltä Espoolaiset ovat palveluista? Käy katsomassa 🙂
Espoon sisäisestä jaottelusta puuttuu täysin Kehä 3:n ulkopuolinen alue. Pyysin seuraavaan selvitykseen myös pohjois-Espoon alueen lisäämistä, esimerkiksi Kalajärvi.