Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 23.6.2021 lähiliikuntapaikat, tarkastuslautakunnan raportti ja asukkaiden osallisuus, Keilaniemenpromenadi

lähiliikuntapaikat asukkaiden osallisuus

Tässä kevään/kesän viimeisen teknisen lautakunnan kokouksen terveiset.

3 Teknisen lautakunnan vastaukset tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomuksessa esittämiin havaintoihin

Vihreät haluavat lisätä asukkaiden osallistuutta päätöksentekoon ja sen vuoksi Karreinen teki seuraavan lisäysehdotuksen:
Kaupunkitekniikan keskuksen hankkeista omalla alueellaan saa tietoa kotikatu-portaalista, jonka näkyvyyttä lisätään. Kaupunkitekniikan keskus tulee lisäämään asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia ottamalla heitä enemmän mukaan suunnittelemaan yhdessä hankkeita, erityisesti kun tarvitaan asukkaiden paikallistietoa, käyttäjäkokemusta tai yhteistä sitoutumista. Selvitetään kaupunkisuunnittelukeskuksen kanssa miten asukkaat voisivat tilata sähköpostiinsa tietoa oman alueensa hankkeista. Lisätään englanninkielistä tiedotusta. Toteutuksen laajuutta rajoittaa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman säästöt.
Äänestyksessä lisäys hävisi äänestyksessä.
5 lisäyksen puolesta. Lisäyksen puolesta Vihreät ja SDP.
7 vastaan/pohjaesityksen puolesta. Lisäystä vastaan Kokoomus, PS, RKP ja Lib.
1 tyhjää. Keskusta tyhjä.
Haarlaa ehdotti lisäystä “kokeilu” maksullisen pysäköinnin kohdalle ja se hyväksyttiin yksimielisesti.

4 Keilaniemenpromenadin katusuunnitelman hyväksyminen

Pyöräily on lisääntymässä ja valtakunnallisissa ohjeistuksissa pyritään pyöräilyn ja kävelyn erottamiseen eri väylille. Keilaniemenpromenadissa näin ei ole tehty ja lisäksi tämän suunnitelman toteutumiseen voi mennä vuosia ja pyöräilyn tilanne voi olla erilainen, joten Karreine ehdotti seuraavaa lisäystä:
Jalankulun ja pyöräilyn erotteluna harkitaan vielä rakennussuunnitteluvaiheessa, kun alueen kiinteistöjen suunnitelmat tarkentuvat.
Tilanne voi olla aika erilainen, kun suunnitelmia lähdetään tarkemmin tekemään ja siksi pyöräilyn erottamista tulisi pohtia siinä vaiheessa uudelleen.
Tätä lisäystä myös vastustettiin, joten asia meni äänestykseen ja se hävisi.
6 Lisäyksen puolesta. Vihreät, SDP ja Keskusta puolesta.
7 Lisäystä vastaan (pohjaesityksen puolesta). Kok, PS, RKP, Lib olivat lisäystä vastaan.

5 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee katupäällikön päätöstä 17.5.2021 puistosuunnitelman hyväksymisestä (Åtorpinmutka, Träskändanpuisto)

Esityksen mukaan.

6 Espoon lähiliikuntapaikkaohjelma 2019-2028

Siivolan toivomus tähän tiedoksi annettavaan asiaan, kun ohjelma on liikuntalautakunnassa jo hyväksytty.
Tekninen lautakunta toivoo, että tutkitaan vielä tarkemmin lähiliikuntapaikkojen tasaisempaa jakamista Espoossa. Tasaisempi jako lisää alueellista tasavertaisuutta ja saavutettavuutta. Esimerkiksi Keski-Espoon alueella voisi tasata lähiliikuntapaikkojen sijoituksia myös mm Koulumestarin koulun läheisyyteen ja Nupuriin. Lisäksi tulee tutkia urheilupuiston sijoittamista Kalajärvelle ja Kauklahteen sekä tekojään sijoittamista Kauklahteen. Lisäksi selvitetään ja tuetaan uusien maastopyöräilyreittien tekemistä.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Pentikäisen lisäys.
Lautakunta pitää tärkeänä, että uusien kuntoiluportaiden sijoittamista selvitetään yhdessä asukkaiden kanssa.
Hyväksyttiin yksimielisesti.
Merva teki pöytäkirjamerkinnän: Liikuntapaikkojen vieriä voi reunustaa niitty- ja ketokukilla.
Lautakunnassa ei olla käytetty pöytäkirjamerkintöjä, joten puheenjohtaja tulkitsi tämän toivomuksena, mitä kukaan ei ymmärtänyt kannattaa ja pöytäkirjamerkintä tulee pöytäkirjaan nyt kannattamattomana esityksenä.

7 Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa ohjaavat ohjelmat

Tällä hetkellä Kaupunkitekniikan keskuksen toimintaa erityisesti investointien osalta ohjaavia ohjelmia ovat:
 • Vesihuollon kehittämissuunnitelma (VHKS) 2018,
 • Kotikadut kuntoon (KTP) 2018,
 • Pyöräilyn pääreittien toteuttamisohjelma (PYO) 2020,
 • Kotiseudun ulkoilupolut (KUP),
 • Kaupunkiviljelyohjelma (KVO) 2018,
 • Koira-aitausohjelma (KAO) 2018,
 • Lähiliikuntapaikkaohjelma (LLO) 2019,
 • Leikkipaikkaohjelma (LPO) 2020,
 • Päällystysohjelma (PÄO) 2021,
 • Niittyjen ja avoimien alueiden toimenpideohjelma (NAO) 2021
 • Skeittipaikkaohjelma (SKEO), 2018
Tätä esitystä ja kokonaisuutta toivottiin uuden teknisen lautakunnan perehtymiseen.