Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Suurpellon työpaikkatontteja muutetaan asumisen tonteiksi

Espoo nähtävillä
Suurpellossa työpaikkoja muutetaan asumiseen. Asukastilaisuus tulossa.
Harmillista, ettei työpaikkatonteilla ole ollut kysyntää alueella ja yhä harvempi asukas tulee löytämään työpaikan läheltä.

Etäasukastilaisuus Suurpelto I:n ja Likusterikadun kaavahankkeista

Suurpellon Kehä II:n länsipuolisten rakentumattomien suurkorttelien toimintoja, mitoitusta ja kaupunkikuvaa tarkastellaan uudelleen. Kaava muuttuu toimistovaltaisesta asumispainotteisemmaksi ja alueelle etsitään toteuttamiskelpoisia toimitila- ja palvelukonsepteja. Länsireunan  asuinkerrostalot liittyvät puistokatuihin, jotka ovat tärkeä osa Suurpellon keskustaa. Asemakaavoitus etenee vaiheittain, mahdollisesti suurkortteli kerrallaan.

Likusterikadun kaavahankkeessa suunnitellaan asuinkerrostaloja kortteliin, johon nykyisen asemakaavan tiivis pientalorakentaminen ei ole toteutunut.  Rakennusoikeutta nostetaan ja pysäköinti keskitetään pysäköintitaloon. Suunnittelussa huomioidaan sijainti Opinmäen vieressä avoimen maisema-alueen laidalla.

Lähtökohtien selvittäminen ja suunnittelu on käynnissä. Aluksi laaditaan osallistumis- ja arviointisuunnitelma eli OAS, joka sisältää luonnosmaisen suunnitelman.

Osallistu etäasukastapaamiseen tiistaina 27.4.2021 klo 17 —18.45.  Osallistuminen ei edellytä erillistä sovellusta tai rekisteröitymistä, voit osallistua selaimen kautta.

Osallistu etätapaamiseen

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) ja valmisteluaineisto on nähtävillä molemmista kaavahankkeista 19.4.-18.5.2021.

Tutustu kaavahankkeisiin Suurpelto I, 330404 ja Likusterikatu, 330409

Tervetuloa!

Lisätietoja etätilaisuudesta:
Mervi Romppanen, mervi.romppanen@espoo.fi, 050 524 6026