Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Marjaana Siivola vaaliteemat

 

Arvot

 1. Koko Espoo mukaan päätöksentekoon
  • Espoon eri alueiden asukkaille tulee taata palvelut tasa-arvoisesti.
  • Päätöksenteossa tulee huomioida kaikkien Espoon alueiden väestönkasvu ja yksilölliset tarpeet.
 2. Vastuullista ja kustannustehokasta rakentamista ja korjausta
  • Julkiset tilat pystyttävä pitämään kunnossa ja korjaamaan oikea-aikaisesti – Talonmiehet takaisin ylläpitämään tuntemiaan rakennuksia.
  • Espoo tarvitsee kaikille koululaisilleen terveet ja tarkoituksenmukaiset tilat.
  • Karhusuon ja Niipperin tyyppikouluprojekteja seurattava ja muokattava sellaisiksi, että niistä saadaan nopeasti ja kustannustehokkaasti homekouluille terveitä tiloja.
 3. Asukasvaikuttaminen merkityksellisemmäksi ja aidoksi vuoropuheluksi kaupungin kanssa.
  • Kaavatoimintaan oikea-aikaista vaikuttamista
  • Yhteisöllisyyden rakentamiseen työkaluja ja mahdollisuuksia
  • Asukkaiden äänen saaminen kuuluville ei vaadi rahaa vaan tekoja ja mahdollisuuksia.
 4. Tehokasta terveydenhuoltoa
  • Tutkitaan miten terveysaseman yksityistäminen meni. Mitä opittiin ja mitä voidaan hyödyntää?
  • Julkinen terveydenhoito voi hankkia ostopalveluna osan sisällöstä, mutta ylin päätösvalta on pysyttävä kunnalla.
 5. Tuetaan työllisyyttä ja turvataan talous
  • Pienyritykset työllistävät tällä hetkellä paljon ja niiden elinvoimaan on panostettava.
 6. Parempaa demokratiaa
  • Kaupungin päätöksenteossa asioiden valmistelun tulee olla avointa ja läpinäkyvää
  • Aitoa osallisuutta – kaupungin pitää pystyä tuottamaan vaihtoehtoja ja perusteluja suunnitelmista asukkaiden käyttöön.
  • Otetaan asukkaat osallistavan budjetoinnin kautta mukaan päättämään siitä, mihin rahaa käytetään.
  • Kaupungin osakeyhtiöiden pöytäkirjojen ja toiminnan tulee olla lähtökohtaisesti julkisia.