Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 9.10.2019

Teknisen lautakunnan listalla on tällä kertaa seuraavia asioita:

3 Teknisen lautakunnan osavuosikatsaus 3 / 2019
4 Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2019
5 Teknisen lautakunnan vastaus raha-asia-aloitteeseen, joka koskee Espoon niittyjen ja perinnebiotooppien hoitamista
6 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen
7 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen
8 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuonna 2019
9 Kivenlahden metrokeskukseen liittyvien katu- ja siltasuunnitelmien hyväksyminen
10 Yläkartanontien, Soukantien ja Soukanpuistonportin suunnitelmien hyväksyminen
11 Tiedoksi merkittävää
12 Kuntalain 92 §:n mukaisen otto-oikeuden käyttäminen teknisen lautakunnan alaisten viranhaltijoiden päätöksiin

Esityslista löytyy täältä. 

Osavuosikatsaus

Budjetointia ja toteutuneita hankkeita on tärkeä seurata, sillä muutoksia aina tulee. Osa hankkeista voi viivästyä ja rahaa jaetaan muihin hankkeisiin tai uusiin kiireellisiin. Tällä kertaa selviää miten edellisen hallituksen tekemät uudistukset kuntien verotuloihin ja niiden tulouttamiseen vaikuttaa myös investointeihin. Nyt käyttöön otetun tulorekisterin piti tehdä rahojen liikkeistä ja verokertymästä reaaliaikaisempaa, mutta nyt ainakin alkuun näyttää siltä, että verotuloja siirtyykin saatavaksi vasta ensi vuoden puolella. Tämä aiheuttaa muutoksia tämän vuoden investointeihin.

Valtuusto on päättänyt, että kaupunki säästää 4 miljoonaa euroa kunnallistekniikan rakentamisesta ja kokouksessa kuulemma miten tämä toteutetaan.

Valtuuston on erittäin helppo koko ajan kiristää kaupunkitekniikan kukkaron nyörejä, mutta sitten ihmetellään miksi lumimyrkyjen jälkeen ei kadut puhdistu aikaisempaa vauhtia tai miksi kadut ovat huonossa kunnossa. Kaupunkitekniikan keskuksen huollettava pinta-ala kasvaa koko ajan rakentamisen myötä, mutta ylläpitoon käytettävät eurot vähenevät koko ajan.

Mutta pääosin ollaan pysytty budjetissa ja muutokset suunnitelmaan ovat pienempiä viilauksia ja hankerahan siirtoja hankkeelta toiselle.

Valtuustoaloite niityistä

Risto Nevanlinna raha-asia-aloitteeseen Espoon niittyjen ja perinnebiotooppien hoitamisesta.

Vastauksessa kaupunkitekniikan keskus pitää aloitetta hyvänä ja edistämisen arvoisena. Niittyprojektissa on tällä hetkellä mukana n. 100 ha niittyjä. Niiden määrää tulisi kuitenkin lisätä, sillä avoimia alueita on Espoossa paljon enemmän (arviolta 600 ha). Niittyjen hoito ei onnistu heti joka paikkaan, vaan se vaatii perusparannusta, joka puolestaan vaatii lisärahoitusta. Liitteenä on esitetty kohteita joihin voisi ensimmäisenä aloittaa kunnostamisen tai perustaa aivan uuden hoidettavan niittyalueen. Myös monivuotisten niittykukkien kylväminen monipuolistaisi niittyjä ja toisi vaihtelua maisemaan. Esitämme liitteessä olevia kohteita perusparannettavaksi / kehitettäväksi, mikäli aloite 40 000 euron lisämäärärahasta hyväksytään.

Niityt ovat tärkeitä luonnon monimuotoisuudella. Suomen luontotyyppien uhanalaisuus 2018 selvityksessä korkeimpaan uhanalaisuusluokkaan eli äärimmäisen uhanalaisiksi (CR) arvioitiin 57 luontotyyppiä, joista peräti 40 on perinnebiotooppeja eli ketoja, niittyjä, hakamaita ja metsälaitumia. Selvityksen mukaan luontotyyppien suojelua, hoitoa ja ennallistamista on tehostettava, joten niittyjen hoidon kehittämistä ja laajentamista tulisi Espoossakin toteuttaa.

Lisäksi nostan keskusteluun Merva Mikkolan ajaman kantopuistoajatuksen, jonka perustaminen ja ylläpito eivät paljoa euroja vaadi. Tästä on keskusteltu jo suunnittelijoiden kanssa ja toivottavasti aihe saa kannatusta myös lautakunnassa.

Kuntalaisaloitteet

Kuntalaisaloitteiden tilannetta on aina mielenkiintoista seurata. On kiva katsoa mistä asioista asukkaat antavat palautetta ja minkälaisia aloitteita tehdään.

Suuri osa asiakaspalautteista koski katujen ja viheralueiden kunnossapitoa, pysäköinninvalvontaa ja virhemaksuja sekä ajoneuvojen siirtoja. Osa palautteista on toimitettu eteenpäin oikealle taholle mm. HSY:lle, HSL:lle ja SEU:lle.

Alueittain palautetta tuli katuihin ja liikenteeseen eniten Leppävaarasta, Tapiolasta ja Matinkylästä. Puistoihin, luontoon ja ympäristöön taas Espoonlahdesta, Tapiolasta ja Olarista.

Palautteista iso osa tuli helmikuussa liittyen teiden talvikunnossapitoon.

Kuntalaispalautetta voi antaa monilla eri tavoin ja suositeltavin tapa on käyttää mobiilissa Trimble Feedbackiä. Siinä järjestelmä hakee paikan koordinaatit automaattiseseti ja voit liittää siihen myös kuvan, jos annat palautteen heti siinä kyseisessä paikassa.  Trimblellä annettu palaute on helpoin siirtää asiantuntijalle vastattavaksi ja se arkistoituu parhaiten. Tämä nopeuttaa myös vastauksen saamista.

Tiedoksi merkittävää: leikkipuistoja

Tiedoksi merkittävää -kohdassa käsitellään mm. muutaman pienen leikkipuiston purkamista Tapiolan alueella.

Tämä onkin nyt osa isompaa periaatteellisempaa keskustelua. Espoossa on tehty leikkipaikkasuunnitelma, missä tiheimmiltä alueilta vähennetään leikkipuistoja ja niitä rakennetaan uusia sinne, missä tällä hetkellä niitä ei ole ollenkaan.

Tämä on johtanut tilanteeseen, missä monet pienet leikkipuistot ovatkin päiväkotien käytössä ja siten niiden poistaminen poistaa päiväkodin leikkipihan. Nämä ovat pääosin yksityisiä päiväkoteja, joita Espoossa on paljon ja ne ovat tärkeä osa päiväkotiverkostoa. Päiväkodille voi olla iso satsaus vuokrata ja ylläpitää kaupungin leikkipuistoa oman toiminnan ohella. Erityisesti heidän pitää hankkia uutta osaamista tähän.

Osalla yksityisistä päiväkodeista on oma leikkipiha ylläpidettävänä, joka on tietenkin menoerä heille. Jos osalle päiväkodeista tarjotaan ilmaiseksi kaupungin leikkipuisto, niin tämä luo epätasa-arvoa päiväkotien välille.

Toisaalta on ikävää, jos päiväkoteja joudutaan lopettamaan sen vuoksi, että heillä ei ole käytössään enää pihaa.

Olen pyytänyt kokoukseen esityksen siitä, kuinka paljon näitä päiväkotien yhteydessä olevia leikkipuistoja ollaan poistamassa ja kuinka paljon päiväkodeilla on jo omia pihoja tai kaupungilla vuokralla olevia pihoja. Meidän tulee tehdä kaikkia tasapuolisesti kohtelevat pääperiaatteet tasapuolisen kohtelun saamiseksi.

Toisaalta ymmärrän kaupunkitekniikan keskuksen tarvetta vähentää leikkipuistoja sieltä, missä niitä on tiheämmin kuin muualla Espoossa. Leikkipuistoja tarvitaan uusille kehittyville alueille ja toisaalta viraston rahoja vähennetään koko ajan mm. koulujen rakentamisen vuoksi, joten jostain on karsittava. Tämä tulee näkymään osalla alueista siinä, että pienempiä lähileikkipuistoja ei kaupunki enää ylläpidä tai ne jopa puretaan, jos leikkipuistolle ei löydy vuokraajaa.

Leikkipuisto-ohjelma on tehty 2016 ja sitä on pari kertaa päivitetty. Uusin päivitys on tältä vuodelta, mutta päivitystä ei ole tuotu lautakuntaan esille.

Espoon leikkipuisto-ohjelma

Tekninen lautakunta 9.10.2019