Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 23.11.2022 Kotikadut kuntoon, kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus

Tässä tämän illan teknisen lautakunnan kokouksen raporttia.
3 Teknisen lautakunnan lokakuun 2022 osavuosikatsaus    
Mennään hyvin budjetissa.
4 Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2022
Muutamia tarkistuksia hankkeelta toiselle, kun eteneminen viivästynyt tai aikaistunut.
5 KTP (Kotikadut kuntoon) -ohjelman päivitys    
Kaavoitetut tiivistyvät pientaloalueet eli kun Espoossa on kaavoitettu uusia, sodan jälkeen, rakennettuja alueita tiiviimmäksi, niin kaupungille on tullut vastuu saattaa kadut kaavan mukaiseen kuntoon.
Tällä rahoituksella nykyisten kaavoitettujen alueiden saattaminen kuntoon menee 2040-luvulle.
Tähän liittyvät kadut löytyvät kartat.espoo.fi palvelusta valitsemalla valikosta Rakentamisohjelma > Kotikadut kuntoon
KTP kotikadutkuntoon 3
Tässä mukana olevat tiet on pisteytetty mm. hulevesiongelmien, väestömäärän ja lapsien määrän suhteen ja pisteytys näkyy alla olevassa kuvassa ja tämä toimii suunniteltaessa seuraavia hankkeita.
Ensi vuodelle on 3,4Me käytettävissä ja niistä 0,5Me allokoidaan kiireellisille, yleensä hulevesiongelmista kärsiville, teille, mitä joudutaan kiireellä parantamaan. Näitä hankkeita tulee vuosittain, kun näiden katujen ja hulevesien viimeistelyä ei päästä tekemään loppuun.
Mikael Sorri teki esityksen Marjaanan kannattamana: “Lautakunta kehottaa kaupunkitekniikan keskusta selvittämään, onko joku tai jotkut kotikaduista järkevää toteuttaa pyöräkatuina ja onko niille mahdollista saada valtionrahoitusta.” Hyväksyttiin yksimielisesti.
6 Espoon yleisten alueiden kunnossapidon hinnastosta päättäminen
Esityksen mukaan.
7 Espoon kaupungin infrapalveluiden alueiden käytön hallinnan yleisten alueiden lupien käsittely- ja valvontataksan tarkistaminen
Tämä mahdollistaa mm. huomautusmaksun, jos esimerkiksi jostain kiinteistöstä läjitetään kaikki lumet yleisille alueille tai jos esimerkiksi veneitä pukeilla tai kontteja raksoilta yleisillä alueilla tms., mitkä hankaloittavat toimintaa/talvikunnossapitoa.
Aikaisemmin pystyi antamaan huomautuksia vain lupien alaisista tilanteista. Jos lupaa ei oltu edes haettu, niin kaupungilla ei ollut mahdollista huomauttaa heidän toiminnasta.
Esityksen mukaan.
8 Vastauksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, jonka kohteena on Espoon kaupungin teknisen lautakunnan 15.6.2022 § 52 tekemä päätös Kallvikinrantaa, Kallvikinlahtea sekä Kallvikinniityn eteläosaa koskevan puistosuu…
Esityksen mukaan
9 Vastauksen antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee Espoon kaupunginhallituksen päätöstä 10.1.2022 § 13 vesihuollon toiminta-alueen hyväksymisestä (kh-asia)
Esityksen mukaan
10 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä
Esityksen mukaan.
Saatiin katsausta talvikunnossapidosta.
– https://kartat.espoo.fi/ims Talvikunnossapitoa voi seurata kartat.espoo.fi sivustolta, missä näkyy viimeisimmän 36h auraukset.
– Uutena karttapalvelussa on myös 3D mallit, mm. kaupunkisuunnittelijoille ja rakentajille tiedoksi ja käytettäväksi.
– https://kotikatu.espoo.fi/ osoitteessa näkyy myös kunnossapidon toimenpiteet ja sieltä voi hakea omaa kotikatua. Siellä on myös ilmoitettu, jos on esimerkiksi kaivuu tms. lupia.
11 Viranhaltijoiden päätökset
Esityksen mukaan