Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 28.1.2020 Palstaviljely

karviainen

Tammikuun kokouksessa tullaan hyväksymään viljelypalstatoiminnan uudet säännöt.

Viljelypalstatoiminta yritettiin siirtää yhdistys- tai yritysvetoiseksi, mutta 2019 tekninen lautakunta muutti suunnitelmaa niin, että kaupunki jatkaa toiminnan järjestämistä ja kehittää toimintaa yhdessä viljelijöiden kanssa.

Hyvä niin, sillä toiminta on erittäin tärkeää, yhteisöllistä ja liikunnallista toimintaa.

Nyt kokouksessa esitellään kaupungin yhdessä viljelijöiden kanssa tehdyt palstaviljelynäännöt.

Säännöt löytyvät täältä (pdf)

Kokousasia löytyy täältä.

Aikaisemmat käänteet löytyvät 2018 ja 2019.

Toukokuu 2019 kokous: palstaviljelysäännöt

Tässä kokouksessa esitettiin palstaviljelyn säännöt. Päätimme seuraavaa ja se meni yksimielisesti läpi:

“Tekninen lautakunta päättää, että viljelypalstojen vuokraus jatkuu Espoon kaupungin vastuulla hyödyntäen viljelijöiden kanssa tehtyä selvitystyötä ja osoittaa toimintaan riittävät resurssit.”

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2019458846-9

Marraskuu 2020: palstaviljelyn hinnat

2019 meille esitettiin viljelypalstojen hintojen nostaminen kuuteen kymmeneen euroon, mutta nyt korotettu hinta olisikin 80€. Kysymme palstaviljelijöiden mielipidettä siitä, onko palvelutaso noussut ja vastaisiko kyseinen hinta nykyistä palvelua.

Lautakunta oli erittäin yksimielisiä palstaviljelyn tärkeydestä ja oli yksimielisiä siitä, että hintojen korotus on liian suuri. Lautakunnan yksimielisellä päätöksellä uudet hinnat ovat seuraavat. Suluissa virkamiesten ehdotus.

Normaali 10x10m palsta 65€ (esitys 80€)
Pieni palsta 4x5m 50€ (esitys 60€)
Iso viljelylaatikko 40€ (esitys 50€)
Liikuntaesteiselle pieni laatikko 30€ pysyi samana