Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tela 23.3.2022 Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma ja Meri- ja hulevesitulvariskien tilannekatsaus

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola

3 Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma vuosille 2021-2031

TELA luonnonhoitosuunnitelma lähtökohdat 1

TELA luonnonhoitosuunnitelma lähtökohdat 2

TELA luonnonhoitosuunnitelma suunnittelualue

TELA luonnonhoitosuunnitelma suunnitellut toimenpiteet

Tein ennen kokousta lisäysehdotuksen: Tekninen lautakunta toivoo, että kaupungin tuleva tiekartta luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentämättömyydestä huomioidaan myös tämän ohjelman voimassaoloaikana ja ohjelmaan tehdään uusimman tiedon mukaisia muutoksia tulevan vuosikymmenen aikana sekä, että hakkuut tehdään aina mahdollisimman minimaalisina.

Kokouksessa keskusteluissa totesimme saavamme lisää kannatusta, jos tästä jätetään pois hakkuut. Toisaalta virkamiehet olivat kovasti vastaan, koska tämä lisäisi vuosittain paljon töitä. Itse koen, että olisimme antaneet heille mandaatin muokata ohjelmaa KERRAN kymmenenvuoden aikana ilman, että se tiekartan tulemisen jälkeen tarvitsee muutoksia viedä päätöksentekoprosessin läpi. Eli katsoimme asiaa eri puolilta.

Lopullinen muoto oli: Tekninen lautakunta toivoo, että kaupungin tuleva tiekartta luonnon monimuotoisuuden elpymiseksi ja kokonaisheikentämättömyydestä huomioidaan ohjelman voimassaoloaikana ja ohjelmaan tehdään uusimman tiedon mukaisia muutoksia tarvittaessa.

Tämä kuitenkin edelleen hävisi äänestyksen.

4 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 14.2.2022, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin

Esityksen mukaan

5 Lausuntoja, päätöksiä ja kirjelmiä

Esityksen mukaan

6 Viranhaltijoiden päätökset

Esityksen mukaan

7 Vastauksen antaminen oikaisuvaatimukseen, joka koskee kaupunkitekniikan keskuksen lakimiehen päätöstä 8.3.2022, jossa vahingonkorvausvaatimus hylättiin

Esityksen mukaan

Meri- ja hulevesitulvariskien tilannekatsaus

tulvariskien hallinnan tavoitteet

Helsingin ja Espoon rannikkoalueen tulvariskien hallintasuunnitelma

Hulevesitulvat

https://www.espoo.fi/fi/hulevesi 

TELA hulevesiriskien arviointi

TELA hulevesiriskien arviointi 2

Seuraavat hulevesitulvakohteet ovat etenemässä:
– Gräsanoja
– Karhuniitynoja
– Myllypuronoja
– Niipperinoja / Vanhakartanonpuro
TELA hulevesiriskie haasteet
Kaupungille palkinto
 
Kuntaliitto ja INFRA ry ovat myöntäneet Espoon kaupungille vuoden 2021 Paras infratilaaja -tunnustuksen. Espoon erityisiksi ansioiksi infrahankinnoissa arvioitiin omasta tilaajaosaamisesta huolehtiminen, monipuolinen hankintamenettelyjen hyödyntäminen, avaukset sosiaalisen ja ekologisen kestävyyden soveltamisessa hankintoihin sekä aktiivisuus infra-alan digikehittämisessä.