Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Teknisen lautakunnan kokous 16.9.2020

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola
Teknisen lautakunnan kokous 16.9.2020 pidettiin etänä.
Tässä siitä yhteenvetoa. Pöytäkirja löytyy täältä.

Tekninen lautakunta 16.9.2020

Lausunnon antaminen Espoon hulevesiohjelmasta 2020

  • Hyvin tehty ohjelma, mikä kävi KH:n pyynnöstä myös TELAssa. Kiitos siitä. Meidänkin on hyvä tästä tietää, kun hulevesialtaat yms suunnitelmat tulevat meidän pöydälle.
  • Kun hulevedet saadaan huomioitua jo kaavoituksessa, niin voidaan säästää investointikuluissa.
  • Kaupunkitekniikan keskus tarvitsee tulevaisuudessa henkilöresursseja myös hulevesisuunnitteluun tulevaisuudessa.

Teknisen lautakunnan esitys talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2021 – 2023 käyttötalouden osalta (kh-asia)

 • Turuntie Helsingin rajalta Metsälammentielle (Miilukorvessa, Kehä 3:n jälkeen) saakka siirtyy valtiolta kaupungin kunnossapitoon. Nyt muutama osuus vielä valtion ylläpidossa, mikä ei ole tarkoituksenmukaista.
 • Menolisäyksiä tulee aikaisemmin sovitun mukaisesti 1M€. Siihen sisältyy mm. HSY:lle meneviä lisääntyviä hulevesimaksuja ja Turuntien osien tuleminen kaupungin ylläpitoon. Lisäksi ylläpitoalueet kasvavat rakentamisen myötä, mutta budjetti ei kasva vastaavasti. Tarvitaan tehostamista ja leikkauksia ilman TATUakin.
 • Espoon ylläpidon kulut ovat muiden kaupunkien kanssa vastaavaa luokkaa, nyt ekaa kertaa päästy keskiarvon alapuolelle. Eli tehostamista on tehty jo vuosien ajan, että ollaan päästy tähän tilanteeseen.
 • Autokalustoa uudistettaessa hankitaan sähköautoja. Seuraavaksi uusitaan mm pysäköinninvalvonnan autot sähköautoiksi. Sähköpyöriäkin heillä on käytössä ja niistä on pidetty. Niitä käytetään, kun on tarkoituksenmukaista.
 • Tiina Elon valtuustoaloitteen perusteella tehtiin lisäysehdotus: Kaupunkitekniikan keskus aloittaa harjasuolauksen Leppävaara – Pitäjänmäki, Länsiväylän varsi Matinkylästä Lauttasaareen sekä Lehtisaari – Kuusisaari välillä. Tämä hävisi 3-10.

TATU Espoon talous

 • Ylityökorvauksia ei pidä kieltää, jotta voidaan maksaa ylityökorvaukset yöaikana tapahtuvasta aurauksesta öisten lumitöiden aikana.
 • Listalla mm asiakaspalvelun supistaminen ja kaupunkitekniikan keskuksen kahden asiantuntija-asiakaspalvelun sulkeminen ja keskittäminen huolestuttaa. Jos keskitetään asiakaspalvelutoiminta suureen osaamiskeskukseen, jossa ei olla lähellä asiantuntijoita, niin voi lisätä asiantuntijoiden työmäärää kun ei osata vastata niihin aspassa. Tällä hetkellä asiantuntevat asiakaspalvelijat pystyvät suoraan vastaamaan huomattavaan määrään palautteita eivätkä he vie asiantuntijoiden työaikaa. Nykyisen järjestelmän rikkominen voi tulla kalliimmaksi ja hidastaa toimintaa. Tätähän jo seurataan lautakuntatasolla. Olikohan vuosimäärä palautteissa 40 000 ja suureen osaa aspa vastaa suoraan. Sinänsä pystytään seuraamaan mitä muutoksessa tapahtuu, mutta tämä on jo hyvin voideltu järjestelmä.
 • Ovat avoimia, että aspaan otetaan yhteisiä digitaalisia järjestelmiä. Trimble Feedback toimii erinomiaisesti ja on parantanut toimintaa jo.
 • Lisäksi asiakaspalvelussa myös muuta kuin palautteiden vastaanottoa ja käsittelyä. Mm. kaupunkimittausta, mitä ei kuitenkaan voida keskittää.

Valtuustokysymys Espoon alkuperäisten meritaimenkantojen turvaamisesta Espoonjoen ja Mankinjoen vesistöissä (Kv-asia)

 • Hyväksyttiin yksimielisesti lisäysehdotus Lari Karreisen ehdottmana ja Merva Mikkolan kannattamana:
 • Tekninen lautakunta kehottaa ympäristökeskusta neuvottelemaan verkkokalastuskiellosta Espoonlahdelle taimenkannan suojelemiseksi.
 • Lisäksi tekninen lautakunta kehottaa kiirehtimään vastauksessa mainittuja toimenpiteitä.
 • Dämmanin padon kalatie edistyy. Se on viimeinen este vaelluskaloille Nuuksioon. Lupa saadaan ehkä tänä syksynä.

Raportti kunnossapidon kustannusvertailusta sekä teknisten palvelujen laatukyselyn tulokset

 • Kunnossapitoa on kehitetty paikkatiedon avulla tarkkailemalla missä kalusto käy ja sen avulla on pystytty tehostamaan. Tässä potentiaalia vielä vuosiksi eteenpäin. Vielä ei ole käytetty kävelijä-, pyöräily-, autojen ja bussien paikkatietoa hyödynnetty kunnossapidossa, jotta toimenpiteet osattaisiin kohdentaa paremmin.

Lausunnon antaminen kaupunginhallitukselle tiesuunnitelmasta Meluesteet Espoonkartanon kohdalla Kehä III (Kt 50) ja Lapinkyläntie (Mt 1130), Espoo

 • Esityksen mukaan.

Niittyportti, Niittytaival ja Taivalportti -katujen katusuunnitelmien hyväksyminen

 •   Esityksen mukaan.
Espoo tekninen lautakunta
Espoo tekninen lautakunta 16.9.2020

Edellinen teknisen lautakunnan kokous