Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta marraskuu 2018

Teknisessä lautakunnassa oli tällä kertaa esillä seuraavat asiat.
Pöytäkirja tulee tänne: http://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2018430756

Teknisen lautakunnan lokakuun osavuosikatsaus 2018 (kv/kh-asia)
Osa maankäyttösopimusmaksuista tulleita rahoja odottaa muita projekteja eivätkä ne ala vielä vuonna 2018. Sen vuoksi siltä puolelta rakentaminen jää ensi vuoteen ja budjettia vähennettiin vastaava määrä tältä vuodelta.

Lausunnon antaminen tiesuunnitelmasta maantien 120 (Vihdintie) parantaminen rakentamalla Kortesmäen alikulkukäytävä
Keskustelimme pitkään siitä, onko tämä kohta alikululle parhain paikka. Kokonaisuutta katsottaessa paikka on hyvä ja muitakin vaihtoehtoja oli tarkasteltu. Seuraava alikulku tulee Kalajärven keskustan tuntumaan ja asukkaat pitävät sitä tärkeämpänä alikulkuna kuin tätä kohtaa. Sitä pitäisi siis suosia investoinneissa ja kiirehtiä rinnakkaistien rakentamista.

Päätös:  Espoon kaupungilla ei ole lähivuosina osoittaa määrärahaa Kortesmäen alikulun rakentamiseksi. Kaupungin näkemyksen mukaan alikulun rakentaminen on ajankohtaista myöhemmin kaava-alueen toteutuessa arviolta 2030-luvulla. Kaupunki esittää ELY-keskukselle, että valtion Kortesmäen alikulun määrärahat käytetään Nupurintien (mt 110) alikulun rakentamiseen Karhuniityntien kohdalla. Rakentaminen on kaupungin toimesta alkamassa v. 2020.

Lausunnon antaminen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle kantelusta, joka koskee Odilammen meluvallin rakentamista
Väärinkäsityksiin liittyvä aihe, jossa kaupunki on tullut vastaan ja lisää kariketta myös asutuksen puolelle, kun sitä on alunperin ollut vain Vihdintien puolella.

Lausunnon antaminen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Mustanpuron vesihuollon järjestämiseen liittyvässä hallintopakkoasiassa
Aihe, mistä ollaan keskusteltu useasti lautakunnassa nyt ja aikaisemmin. Tammikuussa lautakunta hyväksyi prioriteetti listauksen vesihuollon rakentamiseen. Prioriteeteissa terveysvaikutukset saavat vain 25% painoarvon. Mustapurontien vähäinen asukasmäärä tiputtaa hankkeen aina hamaan tulevaisuuteen. Alueella on kuitenkin useita terveyshaittoja, joten sen perusteella vesihuolto olisi syytä alueelle rakentaa.

Nyt kaksi asukasta on valittanut asiasta Nuuksio-seuran avustuksella ELYyn ja ELY harkitsee hallintopakkoa. ELYn lausuntopyynnössä on kerrottu samat perustelut kuin mitä Birgitta Johansson ja minä tammikuussa esitimme, kun olisimme priorisoineet Mustapurontien prioriteettilistassa ylöspäin. Mustapuro jäi vain 0.01 pistettä edellisistä kohteista. Muutosehdotus ei silloin mennyt läpi.

Koska lautakunnassa asia ei tule edistymään, niin olen iloinen, että ELY:n asiantuntijat katsovat tilanteen läpi ja tekevät ohjaavan päätöksen.

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle valituksesta, joka koskee katupäällikön päätöstä 28.8.2018 32 § Soukanlahdenpuiston itäosan ja Miniatonkulman puistosuunnitelman hyväksymisestä
Aiheesta syntyi keskustelua siitä, kuinka lähellä koirapuisto voi olla. Helsingissä koirapuistot ovat huomattavasti lähempänä asutusta, mutta silti Espoossa pyritään 100m etäisyyteen asutuksesta. Tämä ei tässä toteudu.

Hylkäämisestä tehtiin esitys, mutta se ei saanut lautakunnan enemmistöä taakseen.

Valtuustokysymys koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuudesta
Espoossa koulu- ja päiväkotialueiden liikenneturvallisuus on ollut suhteellisen hyvä. Ainahan parannettavaa löytyy. Nyt on tehty vanhemmille Wilmakysely, missä on kartoitettu kouluteiden turvallisuutta. Tämä raportin kirjoittaminen on vielä kesken. Tietoja tullaan käyttämään katuinfranhankkeiden prioriteettien määrittelyssä.
Hyväksyimme vastauksen yksimielisesti.

Eestinkallio -kaava-alueen Puolitaival-nimisen katusuunnitelman hyväksyminen
Hyväksyttiin suunnitelman mukaisesti. Asiasta ei ollut valituksia.

Kiinteistötoimitusmaksutaksan muuttaminen (KH-asia)
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Kunnallisteknisen esisopimuksen hyväksyminen Espoon kaupungin ja KOY Tapiolan Vesiputoustalon välillä
Hyväksyttiin esityksen mukaisesti

Tiedoksi merkittävää
Tässä oli pitkään puhetta niin sähkökäyttöisten kulkuneuvojen lisäämisen toimenpiteistä kuin talvikunnossapidosta. Tässä muistiinpanoni aiheesta.

Sähköautot:
– tutkittu, että tällä hetkellä sähköautojen lisääntymiseen auttaa latauspisteiden määrän lisääminen ja niiden saavutettavuus
– Uusia latauspisteitä suunnitellaan ja niihin tarvittavaa infraa. Latauspisteitä on tulossa urheilukeskusten parkkipaikoille. Neljästä tehty jo sopimus. Lisäksi kartoitettu lyhytaikaisten pysäköintien yhteyteen latauspaikkoja. Latauspisteiden rakentamiseen tulossa todennäköisesti tukea valtiolta.
– tiesuunnitelmia tullaan tarkastelemaan niin, että vedetäänkö sähkövetoja/putkia valmiiksi teiden alle, että latauspisteiden asentaminen onnistuu helpommin.

Sähköbussi
– Linja 11 on ajettu vuosi täyssähköbussilla ja kokemukset ovat olleet hyviä. Kaupunki on toimittanut latauspisteen ja ylläpitänyt sitä. Tulevaisuudessa latauspisteet otetaan palveluna.
– Tapiolan bussiterminaali suunniteltu niin, että jokaiselle laiturille on valmius laittaa sähköbussin latauspiste.
– Tavoite on, että 2020 Leppävaarassa käytössä 10 täyssähköbussia (203, 214, 215, 218)

Sähköpyörät
Sähköpyörien latausinfran kehitystä seurataan ja katsotaan tuleeko tarjolle järkeviä tapoja. Helsingissä kokeilussa liikuteltava Helenin koelatausteline, mutta näyttää heppoiselta ja se on ollut vielä aika tyhjänä. Pääongelma on varkaudet, sillä kunnon sähköpöpyörä on kallis investointi.
– sähköpyörien latausinfran tarjoamisesta oli valtuustoaloite aikaisemmin ja silloin todettiin, että harva sähköpyöräilijä jättää pyörän
Kaupunkipyörät
– Kausi meni hyvin, mutta kehitettävää riittää. Pyörien laadun kanssa oli alkuun ongelmia. Pyörien saaminen on välillä ollut hankalaa eli järjestelmä ei ole vapauttanut pyörää telineestä. Helsinkiläisillä on ollut ongelmia palauttaa pyörä
– kaupunkipyöräkausi pidentyy ja 2019 alkaa huhtikuun ensimmäisenä arkipäivänä.

Pyöräväylien harjasuolaus
– Halutaan nostaa polkypyöräilyn määrää kulkutavoista. Nyt 8%. Yksi mahdollisuus on talvipyöräilyn lisääminen.
– Talvipyöräilyä tällä hetkellä aika vähän.
– Harjasuolaus menetelmä harjaa ja sitten suolaa. Yhdistelmäkone.
– Liukkaudentorjunta-aineista tutkittu seuraavia: Granlux, Kaliumformaatti-nesta, Kalsiumkloridilios ja normaali suola)
– Keväinen hiekannosto ja pöly jää pois
– Tämä menetelmä säästää pinnoitetta, mutta toisaalta voi rapauttaa pinnoitteen (Tanskassa, ei huomattu Helsingissä ainakaan vielä).
– Puiden kasvu hidastuu, nurmikot eivät pidä tästä, koirien tassuille ei tee hyvää ja pyörälle suola tekee pahaa.
– Kun lunta tulee enemmän, niin tarvitaan ensin auraus, jonka jälkeen tulee harjasuolaus eli voi vaatia kaksinkertaisen kaluston.

Talvikunnossapito
– Osittainen hiekoitus?
– Laki sallii, mutta alue pitää merkitä liikennemerkein. Jos joku tulee reitille muualta kuin virallisesta suunnasta, niin kunnossapitäjä on edelleen vastuussa liukastumisesta.
– Kohtaaminen ja ohittaminen voi olla ongelmallista.
– Nykyinen kalusto ei taivu tähän ja kevyenliikenteenväylät ovat kapeita.
– Liukkaudentorjuntamateriaalit
– Suola
– Hiekka
– Espoon toimintamalli katupölyn ehkäisemiseksi päivitetty 1.2.2013. Sepeli 1/3..5. Sepeli pölyää huomattavasti hiekkaa vähemmän.
– Hiekoitussepelin puhdistaminen ja uudelleenkäyttö, mahdollisesti pyöristynyt rae. Puhdistamista kokeiltu, mutta on ollut kallista. Nyt on säilössä pestyä sepeliä ja tulevana talvena tutkitaan sen uudelleenkäyttöä.
– Tulevaisuudessa voidaan saada käyttöön karttapalvelu, mistä voi tarkistaa reaaliaikaisesti mitkä alueet on jo aurattu.
– Espoo Smart city hankkeessa mukana. Postin autot tarkkailevat teitä ja lähettävät tietoa tien kunnosta.