Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tekninen lautakunta 20.10.2021 Kirsikkapuisto, pyöräilyn edistämistä, maksullinen pysäköinti, kallion räjäytys

Espoo tekninen lautakunta Marjaana Siivola
Meillä oli pitkästä aikaa läsnäolokokous ja ensimmäinen kerta uuden lautakunnan kanssa.
Tässä raporttia kokouksesta.
3 Teknisen lautakunnan kunnallistekniikan toimintasuunnitelman tarkistus 2/2021
Muutoksia, joilla +-0 kokonaisvaikutus. Osa hankkeista edennyt suunniteltua nopeammin.
Keskusteltiin asemakaava-alueella olevien hiekkateiden rakentamiseen liittyvästä Koti kadut kuntoon / KTP ohjelmasta. Se on jo asemakaavoitetuilla alueilla olevien teiden rakentamista asemakaavan mukaiseen kuntoon. Hanke on alkanut 1996 ja antoi toivoa näillä teillä asuville. Nyt 2021 näistä on paljon vielä huonokuntoisina hiekkateinä, jotka kärsivät kovista sateista. Näiden katujen varrella asuvat odottavat edelleen teidensä rakentamista ja päällystämistä. KTP-ohjelmalta nakerretaan rahoitusta joka vuosi. Nyt viimeiset ohjelmat kadut on aikataulutettu 2040-luvulle. Emme koe, että tämä on reilua näille asemakaava-alueella asuville espoolaisille.
4 Valtuustoaloite kirsikkapuistosta Espooseen (kh/kv-asia)    
Leppävaaran kirsikkapuistoa tullaan uudistamaan. Tästä ollut juuri asukastilaisuuksia. Kirsikkapuiden ikä piti olla 50+, mutta ovat jo nyt huomattavan huonossa kunnossa ja osa jouduttu jo poistamaan. Näiden uudistus etenee näillä näkymin 2023. Kirsikkapuita on myös Silkkiniityllä ja Pohjois-Tapiolassa.
5 Valtuustoaloite pyöräilyn sujuvuuden edistämiseksi pyörävarkauksia estämällä (kh/kv-asia)    
Tällä hetkellä useissa hankkeissa edistetään pyöräparkkien turvallisuutta mm. tekemällä näkyviä paikkoja. Myös runkokiinnistyspaikkoja on lisätty.
Kaupunginhallitus on päättänyt, että metron jatkeen jollain asemalla vähennettiin 300 liityntäpysäköintipaikkaa ja niistä säästyvä raha kohdennettiin laadukkaaseen pyöräparkkiin. Tämän suunnittelu on meneillään.
6 Valtuustoaloite maksullisen pysäköinnin perumiseksi Tuulikujalla Tapiolassa (kh-asia)    
Koska maksullinen pysäköinti on tullut pysyvästi, niin keskustelimme tulisiko puhelin appien lisäksi olla mahdollista maksaa esimerkiksi pankkikortilla? Erityisesti, jos tämä laajenee.
Täyssähköautot saavat -50% alennuksen pysäköinnistä. Yhteiskäyttöautot on vapautettu maksusta. Tällaiset autot pitää ilmoittaa erikseen kaupungille lomakkeella .
7 Valtuustoaloite maksullisesta pysäköinnistä luopumisesta liikuntapaikkojen yhteydessä (kh/kv-asia)
Matinkylän jäähallin parkkipaikalla ei remontin jälkeen oteta käyttöön maksullista pysäköintiä. Sen sijaan tulee 4h kiekkoparkkeja.
Selvityksen mukaan alueella on pulaa parkkipaikoista ja tähän yritettiin hakea helpotusta maksullisuudesta. Todennäköisesti parkkitilanne tulee olemaan huono.
Espoon Jääurheiluntuki ry käy tonttiyksikön kanssa keskusteluja parkkialueen vuokraamisesta ja hallinnoinnista.
Paikalle voidaan rakentaa myös pysäköintihalli ja saada näin lisää paikkoja, mutta kukaan ei ole ollut halukas tähän projektiin.
8 Teknisen lautakunnan kokousaikataulu vuodelle 2022
Esityksen mukaan
9 Yhteenveto kuntalaisaloitteiden ja -palautteiden käsittelystä kaupunkitekniikan keskuksessa alkuvuonna 2021
Palautetta tulee erittäin runsaasti ja tänä vuonna tullut huomattavasti enemmän palautetta. Ajankohdissa korostuvat luminen alkuvuosi ja huhtikuu, kun maksullinen pysäköinti otettiin käyttöön (sähköautojen ja yhteiskäyttöautojen ilmoittamiset). Mahdollisesti myös pandemian aika on vaikuttanut, kun ollaan enemmän kotona ja käytetään lähialueita enemmän kuin ennen.
10 Meritorin ja Aallokkorannan katusuunnitelmien hyväksyminen
Esittelijän mukaan. Viranhaltijan kanssa on käyty keskusteluja alueen turvallisuudesta. Tulisiko satama-altaan reunaan tulla suojakaide? Entä rappuset molemmin puolin, että tippunut pääsee satama-altaasta ylös. Tärkeitä nostoja ja viranhaltijat olivat asiasta samaa mieltä.
11 Eräiden suunnitelmien hyväksymismenettelyn tarkentaminen
Lisättiin euromäärien lisäksi “sekä esittelijän merkittäväksi arvioimat vastaavat suunnitelmat.”
Eli lautakuntaan tuodaan myös erityisesti merkittävällä sijainnilla olevat suunnitelmat, vaikka euromäärät jäävät määrittelyjen alle.
Ja lisäksi lautakunnalla on otto-oikeudella mahdollisuus ottaa suunnitelmia käsittelyyn.
12 Päätöksiä ja kirjelmiä
Esityksen mukaan
13 Viranhaltijoiden päätökset
Esityksen mukaan
14 Valtuustoaloite peruskallion tarpeettoman räjäyttämisen välttämiseksi ja maaston muotojen säilyttämiseksi (kh/kv-asia)
Lautakunta lähetti valtuustoaloitteen takaisin valmisteluun evästeillä, että aloite käsitellään kaupunkisuunnittelulautakunnassa, koska tämä kohdistui enemmän asuin- ja muuhun rakentamiseen. Emme kokeneet, että tela on tälle oikea käsittelypaikka.
Keskustelimme myös aiheesta: peruskallion ja sen räjäyttämisestä koituvat esteettiset- ja ympäristöhaitat tiedostetaan rakentamisessa.