Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Parannetaan perheiden hyvinvointia

Espoon Vihreiden vaaliteema numero 2 on:

2. Edistetään hyvinvointia ja tasa-arvoa – ennaltaehkäisy kannattaa

Ennaltaehkäisevä toiminta on terveydenhoitoa ja lääkärillä saatava hoito on sairaudenhoitoa. Meidän tulee ehdottomasti panostaa ennaltaehkäisevään toimintaan, mikä lisää jokaisen omaa hyvinvointia ja sitä kautta tekee yhteiskunnan hyvinvoivaksi.

Yksi tärkeä kohta, jossa meidän tulisi panostaa enemmän ennaltaehkäisevään toimintaan on odotus, synnytys ja lapsivuodeaika.

Odottava pariskunta

Tällä hetkellä perheet kokevat saavansa liian vähän tukea tässä koko ketjussa, jossa itsenäisistä aikuisista muodostuu perhe. Emme elä nyt osana isoja perheyhteisöjä emmekä opi enää niin paljoa eri elämäntilanteissa olevilta ihmisiltä. Tämä korostuu silloin, kun alamme perustamaan omaa perhettämme. Tietoa etsitään internetin uumenista, mutta silti moni perhe kokee jäävänsä liikaa tyhjän päälle.

Odotusaikana molemmat vanhemmat käyvät läpi suuren tunneskaalan ja pohtii elämäänsä siihen asti ja siitä eteenpäin. Synnytyksestä median ja nettimaailman antama kuva on kärsimystä ja kipua ja lapsivuode aika mustaa. Näin ei kuitenkaan tarvitse olla.

Neuvolan perhevalmennus on juuri tätä varten ja on hyvä, että se tuo saman alueen odottajat yhteen ja tarjoaa kanavan pohtia omia tunteitaan. Synnytysvalmennukselle siinä on usein yksi ilta ja osa vanhemmista kaipaa jotain enemmän. He kaipaavat enemmän tietoa synnytyksen kulusta, eri kivunlievitysmenetelmistä sekä toimenpiteistä. Näitä kaikkia on vaikea yhdessä illassa käydä. Jorviinkaan ei enää pääse tutustumaan, jolloin osalle jää vähän pelkoja siitä mitä tulevan pitää.

Synnytyksessä jännityksillä ja peloilla on iso rooli, sillä ne estävät synnytyksessä tärkeän oksitosiini hormonin erittymistä. Tällöin pelko voi aiheuttaa synnytyksen pidentymistä tai jopa estää sen käynnistymisen normaalin raskaudenkeston aikana. Pelot voivat johtaa toimenpiteisiin ja jopa keisarileikkaukseen.

Osa vanhemmista tarvitsee syvällisempää synnytysvalmennusta täyttämään tiedonhalun ja poistamaan pelkona. Tätä tarvetta paikkaamaan on syntynyt uusi kouluttautuneiden synnytysvalmentajien ammattikunta. He ovat kouluttautuneet synnytyksen luonnolliseen kulkuun ja osaavat jakaa tätä tietoa perheille. Tapoja on monia ja jokaisella tulisi olla mahdollisuus valita itselleen sopiva tapa.

Espoon tulisi tarjota erilaisia synnytysvalmennuksia kouluttautuneiden synnytysvalmentajien pitämänä. Synnytysvalmentajat ovat keskittyneet juuri siihen tietotaitoon ja se on heidän työnsä, joten he pystyvät panostamaan valmennuksiin hyvin. Espoossa pitäisi oman neuvolan perhevalmennuksen lisäksi järjestää perheille avoimia synnytysvalmennuksia iltaisin ja viikonloppuisin, jolloin perheet pääsisivät niihin paremmin. Kun perheet voisivat valita itselleen sopivan ajan ja tavan valmistautua, niin heidän motivaationsa osallistua niihin olisi korkeampi.

Kätilötkin toivovat perheiden valmistautuvan nykyistä paremmin synnytykseen, sillä silloin vanhemmat pystyisivät hyödyntämään tarjolla olevat eri kivunlievitykset paremmin kuin nykyään. Jos synnyttäjä ei tiedä vaihtoehtoja synnyttämään mennessään, niin synnytyksen aikana kätilön on myöhäistä niitä enää opettaa.

Valmistautumisella voidaan myös vähentää tehtävien toimenpiteiden määrää. Toimenpiteillä on aina sivuvaikutuksia ja jokainen säästetty toimenpide vähentää sivuvaikutusten todennäköisyyttä, synnyttäjän kokemaa haittaa ja säästää yhteiskunnan varoja.

Valtuustossa tulen ajamaan perheille enemmän synnytysvalmennusta, jolla perheet pystyisivät tekemään synnytyksessä tietoisia päätöksiä ja saamaan paremman synnytyskokemuksen. Tällä säästetään suoraan toimenpiteiden kustannukset, mutta myös parannetaan perheiden fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia ja siitä koituvia kustannuksia.

Synnytyskokemus elää kanssasi elämäsi loppuun asti ja hyvällä synnytyskokemuksella on vahva vaikutus lapsivuodeajan sujumiseen. Hyvä synnytyskokemus auttaa jaksamaan, luo pohjaa sille kokemukselle, että olet hyvä vanhempi ja osaat. Kun perheessä äiti voi hyvin, koko perhe voi paremmin.

Äiti ja poika
Äidit voivat paremmin hyvän synnytyskokemuksen jälkeen, jolloin heillä on myös vähemmän synnytyksen jälkeistä masennusta. Synnytysvalmennus lisää hyvän synnytyskokemuksen todennäköisyyttä.