Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Tapionpuiston ja Tapionaukion suunnittelu

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

LISÄYS

Normaalia asukastilaisuutta ei järjestetä. Kaupungin edustajat ja suunnittelijat ovat tavattavissa Ainoan sisäänkäynnin edustalla Tuulikinsillalla ti 20.10.2020 klo 17.30-18.30. Suosittelemme maskien käyttöä.

Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 20.10. – 3.11.2020 välisenä aikana sähköpostilla Leena Ihalaiselle leena.ihalainen@espoo.fi sekä Otakantaa-palvelussa.

Ystävällisin terveisin

Niina Tanttu

Tapionpuiston ja Tapionaukion suunnittelu käynnistyy

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Tapionpuiston ja Tapionaukion puisto- ja
katusuunnittelutyön.

Tapionaukion pysäköintialueen eteläpuolinen bussiterminaalialue poistuu ja alue yhdistetään
osaksi Tapionpuistoa. Alueesta on luonnosteltu Tapiolan keskustan uutta oleskelupuistoa.
Keskeisen sijaintinsa vuoksi puisto tarjoaisi asukkaille ja keskustan palveluissa asioiville viihtyisän
toiminnallisen levähdyspaikan.

Luonnossuunnitelman esittelymateriaali löytyy www.espoo.fi/Puistohankkeet → Tapionpuisto.
Normaalia yleisötilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Sen sijaan kaupungin
edustajat ja suunnittelijat ovat tavattavissa paikan päällä ti 20.10.2020 klo 17.30-18.30.

Tapaamme Ainoan sisäänkäynnin edustalla Tuulikinsillalla. Tilaisuudessa voi esittää kysymyksiä ja
kommentoida suunnitelmaluonnoksia turvavälit huomioiden. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä.
Pyydämme esittämään palautteen ja mahdolliset toiveet sähköpostitse 3.11. mennessä.

Lisätietoja antaa maisema-arkkitehti Leena Ihalainen, leena.ihalainen@espoo.fi.

Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 3.11. asti. Tämän jälkeen suunnitelma päivitetään,
viimeistellään ja hyväksytään. Viralliset suunnitelmat tulevat esille verkkoon vuoden 2021
alkupuolella.