Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Nähtävillä: Kylätie, Vuoritonttu, Koukkuniemenpuisto ja Pitkäkorvenpuisto

Tiedoksi asukkaille marjaana siivola espoo

Vantaa ja Espoo keräävät palautetta kaupunkien rajalle keväällä toteutetusta kylätiestä – Jupperintie

Kesäkuussa 2020 noin kilometri Vantaan ja Espoon rajalla sijaitsevaa tavanomaista autotietä
muutettiin uudenlaiseksi kylätieksi. Tieosuudesta noin 800 metriä on Vantaan puolella Linnaisissa
sijaitsevaa Ainontietä ja noin 200 metriä Espoon puolella Laaksolahdessa sijaitsevaa Jupperintietä.
Kylätie on ollut nyt käytössä noin viisi kuukautta, ja tien toimivuudesta kerätään palautetta
kyselyllä, joka on auki 15.11. asti. Kyselyssä voi kertoa mm. kokemuksensa uusien järjestelyiden
vaikutuksista liikkumiseen tiellä.
Kylätien keskellä on moottoriajoneuvoliikenteelle varattu kaksisuuntainen kolme metriä leveä
kaista. Keskikaistan molemmin puolin on 1,5 metriä leveät pyöräkaistat. Jalankulkijan paikka on
pyöräkaistalla, ajoradan vasemmassa reunassa. Kahden moottoriajoneuvon kohdatessa tiellä ne
ohittavat toisensa väistämällä toisiaan osittain pyöräkaistalle, jos kohdalla on vapaata tilaa.
Nopeusrajoitus kylätiellä on 30 km/h.
Kylätie on sekä Vantaalla että Espoossa ensimmäinen laatuaan. Aiemmin kyläteitä on Suomessa
otettu käyttöön Hattulassa ja Pyhtäällä, mutta alun perin konsepti on peräisin Hollannista.
”Kyselyllä halutaan saada tietoa tien käyttöön liittyvistä kokemuksista. Jos kokemukset ovat olleet
hyviä, kylätiemallia saatetaan hyödyntää myös muualla Espoossa”, kertoo Espoon
liikenteenhallintapäällikkö Antti Savolainen.
Vastaa kyselyyn osallistuvavantaa.fi-sivustolla (https://osallistuvavantaa.fi/).
Lisätietoja:
liikenteenhallintapäällikkö Antti Savolainen, 043 8270 136, antti.savolainen@espoo.fi

VUORITONTUNTIEN, VUORITONTUNKUJAN, VUORITONTUNPUISTON JA
VUORITONTUNKULMAN KATU- JA PUISTOSUUNNITELMA

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt katu- ja puistosuunnitelman laatimisen
Vuoritontun kaava-alueen kaduista ja puistoista. Työ perustuu asemakaavamuutokseen ja koskee
seuraavia katuja ja puistoja: Vuoritontuntie, Vuoritontunkuja, Vuoritontunpuisto ja Vuoritontunkulma.
Asukastilaisuutta ei järjestetä koronatilanteen vuoksi. Suunnitelmaluonnos on nähtävillä Ota
kantaa-palvelussa (https://www.otakantaa.fi/fi/hankkeet/516/) 9.11. alkaen, jossa luonnosta voi
kommentoida 23.11.2020 asti.
Lue suunnitelmasta lisää hankkeen verkkosivuilta www.espoo.fi/katusuunnitelmat >
Vuoritontuntie, Vuoritontunkuja, Vuoritontunpuisto ja Vuoritontunkulma
Luonnosvaiheen jälkeen viimeisteltävä katu- ja puistosuunnitelmaehdotus asetetaan nähtäville
alkuvuodesta 2021. Nähtävillä olosta ilmoitetaan erikseen asianosaisille kirjeitse.

 

KOUKKUNIEMENPUISTO LEIKKIPAIKAN LUONNOS

Espoon kaupunkitekniikan keskus on käynnistänyt Koukkuniemen leikkipaikan
perusparantamisen suunnittelutyön.
Uusi luonnos löytyy www.espoo.fi/Puistosuunnitelmat → Koukkuniemen leikkipaikka
Yleisötilaisuutta ei pidetä koronatilanteen vuoksi.
Toivomme kommentteja luonnokseen liittyen. Pyydämme esittämään toiveet ja
kommentit 2.11. – 16.11.2020 välisenä aikana.
ANNA PALAUTE PAIKANPÄÄLTÄ HELPOSTI MOBIILISOVELLUKSILLA
Palautepalvelusta on saatavilla kätevä mobiiliversio. Sovellus etsii sijaintisi perusteella
saatavilla olevat palautekanavat, joten Espoon kaupungin palvelun pitäisi tulla näkyviin

automaattisesti, kun käyttäjä on Espoon alueella. Palvelu ottaa sijainnin suoraan GPS-
tiedon perustella.

Mobiilisovelluksen avulla myös kuvien lisääminen on helppoa ja spontaanit
havainnot mahdollistuvat. Esimerkiksi, jos huomaa iltalenkillä rikkinäisen
roskapöntön, ei tarvitse miettiä missä kohtaa leikkipaikalla tai puistoreitillä juuri sillä
hetkellä onkaan. Mobiiliversiossa ei tarvitse valita osastoa, jolle palautteen haluaa
osoittaa.
Mobiilisovelluksen voit ladata osoitteesta http://app.trimblefeedback.com/fi. Sovellus
löytyy helposti myös oman puhelimen sovelluskaupasta hakusanalla Trimble
Feedback.

Suunnitelmaluonnosta voi kommentoida 16.11.2020 saakka. Tämän jälkeen
suunnitelma päivitetään, viimeistellään ja hyväksytään. Hyväksytty suunnitelma
päivitetään nettisivuille.
Koukkuniemen leikkipaikan kunnostus toteutetaan alustavasti vuosina 2021-2022.

Lisätietoja: Suunnitteluhortonomi Karin Nielsen, karin.nielsen@espoo.fi.

Otamme myös sähköpostitse vastaan toiveita ja ajatuksia leikkipaikan
kunnostukseen liittyen. Pyydämme esittämään toiveet sähköpostitse 16.11.2020
mennessä suunnitteluhortonomi Karin Nielsenille tai asiakaspalveluun,
puh. 09 8162 5000

PITKÄKORVENPUISTON LEIKKIPAIKAN PERUSPARANNUS

Espoon kaupunki on suunnittelemassa Pitkäkorvenpuiston leikkipaikan
perusparantamista. Tavoitteena on kehittää leikkipaikan turvallisuutta, viihtyisyyttä ja
toiminnallisuutta. Huonokuntoiset leikkivälineet ja kalusteet uusitaan. Uusien
leikkivälineiden valinnassa huomioidaan mahdollisimman hyvin eri-ikäisten lapsien
tarpeet ja käyttäjien toiveet.
Leikkipaikan suunnitelman on tavoitteena valmistua vuoden 2020 loppuun mennessä,
ja rakentaminen vuoden 2021 aikana.
Suunnitteluun liittyen on julkaistu kysely, jonka avulla halutaan kartoittaa asukkaiden
mielipiteitä ja toiveita leikkipaikkaan liittyen. Kysely on avoinna sunnuntaihin
8.11.2020 asti.
Vastausten pohjalta laaditaan suunnitelmaluonnos, joka tulee nähtäväksi ja
kommentoitavaksi kyseiselle sivustolle. Kommenttien jälkeen suunnitelma
viimeistellään ja lopullinen suunnitelma julkaistaan myös samalla sivustolla.
Kysely ja lisätietoa suunnittelusta löytyy Espoon kaupungin internet-sivulta
www.espoo.fi / osioista:
Etusivu > Asuminen ja ympäristö > Ympäristö ja luonto > Puistot, metsät ja niityt >
Puistojen suunnittelu ja rakentaminen > Puistosuunnitelmat > Ajankohtaiset hankkeet >
Pitkäkorvenpuiston leikkipaikka

Toiveita voi esittää myös sähköpostin välityksellä: Suunnittelusta vastaa suunnitteluhortonomi
Annika Kemppainen, annika.kemppainen@espoo.fi