Marjaana Siivola, Espoo

Haluan asua kaupungissa, jossa ratkaistaan arjen esteenä olevia ongelmia avoimesti asukasta kuunnellen. Ongelmat voivat olla päivähoitoa ja kouluja koskevia tilanteita, vanhustenhuoltoon tai työpaikkoihin liittyviä haasteita tai vaikkapa kaupunkimme infrastruktuurin, kuten viemäröintiin, tieverkostoon tai kaavoitukseen liittyviä asioita. Juuri niitä asioita, joilla on suuri merkitys arkemme sujumiseen. Kaikkien palojen pitää sopia saumattomasti yhteen ja sen eteen olen valmis tekemään töitä.

Marjaana Siivola

Olen Marjaana Siivola (os. Träskbäck), DI, tekniikan lisensiaatti, yrittäjä, doula, synnytysvalmentaja, doulakouluttaja sekä kolmen aktiivisen koululaisen äiti Espoon Karhusuolta. Olen kotoisin Vaasasta, muutin Espooseen vuonna 1999. Vuosien varrella olen asunut myös Iso-Britanniassa sekä USA:ssa.

Työskentelen yrittäjänä ja saan omassa työssäni yhdistää sekä insinööri- että terveysalan osaamiseni. Yritykseni tarjoaa synnytysvalmennuksen verkkokursseja sekä doulapalveluja. Tavoitteenani on työni kautta parantaa espoolaisten perheiden hyvinvointia.

Olen asukasvaikuttaja ja saan asukkaiden äänen kuuluville. Tätä työtä olen tehnyt Gumbölen omakotiyhdistyksen ja Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen hallituksessa.

Toimiminen Gumbölen omakotiyhdistyksessä on mahdollistanut vuorovaikutuksen Espoon kaupungin kanssa. Olen osallistunut Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan (POKE) kehittämistyöhön, Asukasfoorumi-toimintaan sekä ollut yhteydessä suoraan päättäjiin. Asukasfoorumit ovat positiivinen askel kohti aitoa asukasvaikuttamista, mutta näen, että meillä Espoossa on kuitenkin vielä matkaa todellisiin asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksiin omien asuinalueidensa asioissa. Asukasvaikuttamisen tulisi olla oikea-aikaista siten, että sillä on vielä merkitystä suunnitelmia laadittaessa. Tällä hetkellä tieto kaupungin suunnitelmista ja hankkeista on myös hyvin vaikeasti löydettävissä.

Karhusuon koulun vanhempainyhdistyksen kautta olen ajanut koululaisille terveitä asianmukaisia tiloja. Kaikkien tulisi päästä nopeasti väistöön sairaista tiloista ja kaupungin on priorisoitava koulujen rakentaminen, rakentamisen valvonta ja olemassa olevien korjaaminen. Kouluihin ja päiväkoteihin saadaan tarvittavat rahat priorisoimalla koulut ja päiväkodit kärkihankkeiksi, avaamalla investointikatto, nostamalla veroäyriä ja/tai avaamalla rahastoja. Me emme voi enää odottaa ja kasvattaa korjausvelkaa kuten tällä valtuustokaudella. Nyt pitää oikeasti tehdä asialle jotain.

Kokemukseni myötä olen tutustunut hyvin Espoon kaupungin päätöksentekoon ja huomannut, että Espoon eri alueilla toteutuvat useimmiten projektit / hankkeet, joita ajaa kaupunginvaltuutettu. Saadaksemme  keski- ja pohjois-Espoon asukkaiden äänen kuuluviin ja Espoon eri alueiden tasa-arvon toteutumaan, tarvitsemme näille alueille enemmän sitoutuneita valtuutettuja.