Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Juvanpuiston koulun liikenneturvallisuus

Juvanpuiston koulu Niipperi

Kaupunki vastaa

”Niipperintien tästä osuudesta on laadittu katusuunnitelmat v. 2011 – 2012, joiden mukaisesti kadun rakentaminen on tarkoitus toteuttaa. Katusuunnitelmaa on kuitenkin päivitetty tänä vuonna mm. melusuojauksen osalta. Katusuunnitelmissa on esitetty leveät keskisaarekkeet suojateiden kohdille sekä parannuksia bussipysäkeille ja jalankulun ja pyöräilyn järjestelyihin. Katusuunnitelmat löytyvät kaupungin nettisivuilta https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/PohjoisEspoo/Niipperintie_ja_Niipperinkuja ja https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Kadut_ja_liikenne/Suunnittelu_ja_rakentaminen/Katusuunnitelmat/PohjoisEspoo/Niipperintie_Juvantie_ja_Purolehto. Tavoitteena on käynnistää rakentaminen vielä tämän vuoden aikana, mutta suunnittelutilanteesta johtuen aloitus saattaa mennä 2021 vuoden puolelle. Rakentaminen kohdistuu välille Nikunpelto – Niipperinkuja.

Korotettuja suojateitä Niipperintielle ei ole katusuunnitelmassa esitetty, koska katu on joukkoliikennekatu ja se sijaitsee osittain savikolla. Korotukset aiheuttavat savisella pohjamaalla usein tärinähaittaa läheisiin kiinteistöihin. Myös Juvantie ja Juvanpuro ovat savikolla olevia katuja, jonne töyssyjä tai korotettuja suojateitä ei tehdä.

Vihdintien ja Kehä III:n välille nopein ja paras yhteys on Juvanmalmintien kautta. Nikunpellonpolun kohdalle toteutettiin joitakin vuosia sitten saarekesuojatie, joka on huomattava parannus sitä edeltäneeseen tilanteeseen.

Valfridinpiha on asemakaavassa merkitty toriaukioksi, jonka eteläreunalla on merkitty pysäköintipaikkoja lastentalossa asioiville. Muualla toriaukiolla pysäköinti ei ole sallittu, joten jalankulun toriaukion pohjoisreunalla pitäisi olla turvallista ilman aitojakin. Kaupunkitekniikan keskus keskustelee tilapalveluiden kanssa toriaukion pysäköintilanteesta ja tarvittaessa ryhtyy toimenpiteisiin jalankulkijoiden alueen rajaamiseksi toriaukiolla.”

Helpoiten vastauksen vastaaviin kysymyksiin saa nyt ja jatkossa suoraan Teknisen ja ympäristötoimen asiakaspalvelusta niin kuntalainen kuin päättäjätkin.

https://www.espoo.fi/fi-fi/asuminen_ja_ymparisto/asiakaspalvelu

Eli Juvanpuiston koulun liikenneturvallisuuteen on tulossa muutosta.