Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Karhusuon koulun liikuntatilat puuttuvat kokonaan

Karhusuon koulun vanhempainyhdistys on erittäin huolissaan Karhusuon koulun oppilaiden liikkumisesta. Koska koululla ei ole liikuntasalia eikä lähialueella ole vuokrattavana mitään liikkumiseen sopivaa tilaa, niin koululaiset saivat syksylle ja keväälle yhteensä kahdeksan kertaa liikuntaa 10 km päähän Solvallaan.
Opettajat haluaisivat liikunnan osaksi opetusta ja Karhusuon koulu on mukana Liikkuva koulu -ohjelmassa. Koululle ei vaan tarjota puitteita sen toteuttamiseksi. Nyt yksi vuosiluokka haluaisi osallistua liikkuvaan työpajaan, jota tarjotaan kouluille ilmaiseksi. Karhusuolla tällainen “ilmainen” työpaja tarkoittaa julkisilla liikennevälineillä siirtymistä Solvallaan. Busseja sinne menee tasan yksi linja kaksi kertaa tunnissa ja matkoihin menee yksi oppitunti. Tilan vuokraaminen tähän tarkoitukseen on 227,5€! Kuka on velvollinen maksamaan tämän?
Normaalisti tällainen järjestetään koulun salissa ilman sen kummempaa säätöä. Lapset voivat siirtyä välitunnin aikana ja pääsevät liikkumaan. Useampi ryhmä voisi päästä samaan työpajaan. Ei tule ylimääräisiä kuluja eikä mene aikaa muun opetuksen kustannuksella.
Kuka on velvollinen maksamaan näitä tilavuokria, että myös Karhusuon koululaiset voisivat osallistua liikunnalliseen toimintaan? Nämä rahat eivät saisi mennä koulun opetukseen tarkoitetusta budjetista eikä vanhempainyhdistyksen tarkoitus ole maksaa tällaisia koulun perustoimintaa. Tämä tilanne on suoraan seurausta kaupungin päätöksistä viivästyttää Karhusuon koulun rakentaminen useita kertoja. Tila-ahtaus ja sisäilmaongelmat ovat olleet tiedossa jo vuosia ja koulun hanke on ollut mukana jo vuosia, mutta kaupunki viivästyttää hanketta yhä uudelleen. Syksyllä 2016 taisteltiin uuden kolmen vuoden viivästyksen kumoaminen, mutta nyt hanke on pilkottu kolmeen osaan ja siitä toteutetaan vain alakoulu. Liikuntatilojen ja yläkoulun vaiheet eivät näy budjetissa.
Espoon kaupungin tulisi tarjota kaikille koululaisilleen tasa-arvoiset mahdollisuudet liikkua. Koska tämä ei toteudu kaupungin omien investointipäätösten vuoksi (mm. Keilaniemen tunneli vei investointikaton vuoksi rahoja koulurakentamiselta), niin kaupungin tulee ottaa vastuu ja maksaa väistöstä koituvien tilapäisjärjestelyiden tilavuokrat erillisenä koulun budjetista.
Esimerkiksi yksi jalkapalloa pelaava koululainen oli seuraavassa tilanteessa: he olivat harjoituksissa lämmitelleet pelaamalla koripalloa, mutta hän ei osannut. Valmentaja ihmetteli eikö hän ole koskaan pelannut. No ei ollut, kun koulussa ei ole sisäliikuntatilaa! On uskomatonta, että tällaista voi tapahtua Espoossa vuonna 2017! Ja nyt on vielä mahdollista, että tämä koululainen käy koko alakoulunsa ilman sisäliikuntatilaa, sillä liikuntatiloille ei löytynyt budjetissa rahaa. Kahdeksan kertaa kouluvuoden aikana sisäliikuntaa ei mitenkään korvaa jatkuvaa liikuntatuntia tai tue liikuntaa osana jokapäiväistä elämää tai koulunkäyntiä. Tämä, jos mikä ei ole visioiden ja tutkitun tiedon valossa hyväksyttävää eikä tasa-arvoista koululaisille.
Ei ole oikein, että karhusuolaiset käyvät vuosia alakoulua tällaisissa puutteellisissa tiloissa ja vanhempainyhdistys maksaa tuollaisia tilavuokria liikkumisesta! Kaupungin tulee tarjota koululle tiloja liikuntaan ja maksaa siitä koituvat vuokrat.
Tilaongelman lisäksi kaupunki ei ole vieläkään (18.1.2017) edes jäädyttänyt Karhusuolle luistinkenttää. Se on koulun ainoa mahdollisuus pitää liikuntatunteja tällä hetkellä. On älytöntä, ettei Karhusuon kenttä ole tällaisessa tilanteessa ollut ensimmäisten jäädytettävien kenttien joukossa.
Maanantaina eskarilaiset lähtivät luistelemaan Leppävaaraan asti tekojäälle, kun kenttää ei alettu jäädyttämään. Keski-Espoon tekojää on lähempänä, mutta sinne ei julkisilla pääse eskaripäivän aikana sinne ja takaisin niin, että ehtisi myös syömään (ja luistelemaan). Sen vuoksi lapset kävivät 12,5 km päässä Leppävaarassa luistelemassa ja siihen menikin sitten koko eskaripäivä. Toivottavasti ensi viikolla luistellaan jo Karhusuolla ja myös koululaisetkin pääsisivät pitämään kunnon liikuntatunnin pitkästä aikaa.
Tiesittekö muuten, että Wau ry suostuu pitämään liikuntakerhon Karhusuolla niin, että he pitävät sen yhdessä luokkahuoneessa? Mielestäni se on erinomaista joustoa niin vetäjiltä kuin myös koululta, sillä luokka joudutaan joka kerta tyhjäämään pulpeteista ja tuoleista. Kiitos siitä niin Karhusuon koululle kuin Wau ry:lle. Se onkin ainoa säännöllinen lähiliikuntamahdollisuus ison alueen lapsille. Mutta eipä siellä luokkatilassa pallopelejä pelata.
Syksystä 2017 Karhusuolle pitäisi valmistua uusi pysyvä viipalekoulu alakouluksi. Silloin Karhusuolle tulevat myös tällä hetkellä Lagstadissa väistössä olevat oppilaat ja Karhusuon mäelle tulee lähes 300 lasta ja he kaikki tulevat olemaan ilman sisäliikuntatilaa.
Eli 300 lasta ilman viikoittaisia liikuntatunteja, kun samalla painotetaan kuinka tärkeää jatkuva liikkuminen on! Syksyn 2016 investointisuunnitelmassa Karhusuon yhtenäiskoulun vaiheen kaksi (liikuntatilat) toteutus ei mahtunut budjettiin, mutta on pieni toivo, että se toteutetaan leasing-vaihtoehtona. Tämä on Tilapalveluiden suunnitelman mukaan mahdollista toteuttaa vuonna 2018.
Nyt kannattaa miettiä kuinka paljon 300 lapsen kuskaaminen Solvallaan liikuntatunneille tulee kouluvuodessa maksamaan kaupungille, kun pyritään täyttämään opetussuunnitelman vaatimukset.
Entä mitä leasing-vaihtoehtona rakennettavan liikuntatilan vuokra tulisi maksamaan kaupungille kouluvuoden aikana?
Todennäköisesti vuokra on halvempi kuin Solvallaan kuskaaminen tilausbussilla ja koululaiset pääsisivät taas vuosien jälkeen liikkumaan.
Karhusuon koulun tulee saada liikuntatilat mahdollisimman nopeasti eli syksyksi 2018!