Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Kaavoitukseen aitoa vuorovaikutusta

POKE kaavakartta asuminen kuva
Espoon kaavoitukseen liittyvät asiat tuntuvat olevan samanlaisen byrokratian alla kuin rakennusvalvontakin. Kaavoitus on asukkaiden parhaaksi, mutta tällä hetkellä siellä ei aidosti kuulla asukkaita.
POKE kaavakartta asuminen kuva
Pohjois- ja keski-Espoon vireillä oleva kaava.
Espoossa on lukuisia vanhoja asemakaavoja, joista tämän hetken asukkailla ei ole mitään tietoa vasta kuin siinä vaiheessa, kun tie poikkaistaan puomilla tai lähimetsä kaadetaan.
Tuomarilassa tie poikkaistiin ja asukkaat ihmettelivät, kun jyrkän mäen loivempi tieyhteys laitettiin kiinni ja nyt autot liukastelevat ojaan 15% jyrkässä mäessä. Lähes 100:n asukkaan adressi ei saanut kaupunkia muuttamaan 35 vuotta vanhasta kaavasta 15 m pitkää kävelytieosuutta takaisin tieksi.
Miilukorpi II:n kaava on ollut nähtävillä tammikuussa 2008. Asemakaava laitettiin silloin jäihin syistä, joita ei saa sivulta selville. Nyt alueelle suunnitellaan rakentamista ja kysyin kaupungilta, onko suunnitelma tulossa uudelleen nähtäville ennen rakentamista – ei ole. Se on ollut nähtävillä 2008 ja se riittää. Tuon jälkeen Miilukorpi II:n alueelle ja sen lähistölle on muuttanut paljon uutta väkeä, mutta heille ei ole tulossa mitään tietoa suunnitelmista tai mahdollisuudesta vaikuttaa alueen kehittymiseen vaan nyt kaupunki voi tehdä mitä tahansa päätöksiä alueen suhteen. Omakotiasujien piti ehdottomasti jättää suojapuustoa Kehä 3:n suuntaan, mutta sen jälkeen rajanaapuriksi tuli pienteollisuutta, joka sai kaataa kaikki suojavyöhykkeen puustot. Säännöt eivät siis ole samoja kaikille.
Yksi asukas oli kommentoinut jälkikäteen Miilukorpi II:lle tulevaa kevyenliikenteenväylää ja piirtänyt sinne paremman vaihtoehdon. Tämä oli ilmoitettu hyväksytyksi, mutta julkisesti siitä ei ole saatavilla mitään tietoa. Mitä muuta asemakaavassa on muutettu ilman, että niistä kerrotaan asukkaille? Tässä tapauksessa tämä oli positiivinen muutos, mutta herättää kysymyksen miten kaavoitus toimii kulissien takana ja mitä yllätyksiä sieltä on toteutumisvaiheessa tulossa?
Pohjois- ja Keski-Espoon yleiskaavan työryhmä saa kyllä kiitoksia asukkaiden kuuntelemisesta. Lukuisten konsulttiselvitysten lisäksi heillä on ollut useita asukkaille suunnattuja kyselyitä, joihin olemmekin ahkerasti vastanneet. Kiitos siis POKE-ryhmälle asukkaiden kuuntelusta.