Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Espoon vuokratontti POKE

poke yleiskaava gumböle

POKEn eli Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaava tulee tiivistämään asuinalueita ja niiden rakentamisen tehokkuudet tulevat monin paikoin lisääntymään.

Asuintonttien vuokran käsittely on juuri parhaillaan Espoon elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa päätettävänä.

https://espooprodfi.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meetingitem&id=2020518716-8

Mitä tapahtuu, kun vuokratontin sopimus loppuu?

Vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen nykyisellä vuokraajalla on etuoikeus jatkaa sopimusta erityisesti silloin, kun tontin käyttö on jatkunut sovitulla tavalla (eli asuintontti on asumisen käytössä). Tällöin sopimus tarkistetaan sovittujen sääntöjen mukaan, mitkä nyt ovat juuri päätöksenteossa.

Kaupungilla on teoreettinen oikeus olla jatkamatta vuokrasopimusta erittäin painavasta syystä. Mutta tämä on harvinaista. Edes metron tuleminen Espooseen ei tuottanut tällaista tilannetta. Siellä maanarvon nousi hoiti sen, että asukkaat itse myivät tonttinsa ja näin syntyneille isommille tonteille rakentui tiiviimpää kaupunkirakennetta. Rauhaa rakastavat löysivät uuden kotinsa sen jälkeen muualta. Näissä päästiin kaikkia osapuolia tyydyttävään ratkaisuun sovinnon kautta eikä kukaan ole menettänyt kotiaan vuokratontin sopimuksen päätyttyä.

Vuokratontti lunastettujen tonttien keskellä

Osalla alueista on sekaisin vuokratontteja ja lunastettuja tontteja. Jos kaupungilla ei ole yhtenäistä tonttimaan omistusta, tämä tuo turvaa myös vuokratonttien asukkaille. Eli jos alue on tilkkutäkki vuokra- ja lunastettuja tontteja, niin se hankaloittaa käyttötarkoituksen muutoksen tekemistä huomattavasti.

Mitä vuokran sitominen elinkustannusindeksiin tarkoittaa?

Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin (1951:10=100) siten, että perusvuokrana on sopimuksessa mainittu vuokra ja perusindeksilukuna sen vuoden ja kuukauden indeksiluku, jolloin tonttihausta on tehty kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätös.

Vuokra tarkistetaan seuraavan vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen kalenterivuosittain edellisen kalenterivuoden keskimääräisen indeksipisteluvun (vertausluku) mukaisesti. Tarkistuksessa perusvuokraa korotetaan tai alennetaan samassa suhteessa kuin vertausluku on perusindeksilukua suurempi tai pienempi. Indeksiluvun voi tarkistaa Tilastokeskuksesta.

Indeksikaava: (Uusi indeksi / Vanha indeksi) * Vuokran suuruus = Uusi vuokra

Lähde: https://www.espoo.fi/fi-FI/Asuminen_ja_ymparisto/Rakentaminen/Tontit_ja_maaalueet/Omakotitontit/Usein_kysyttya_omakotitonttien_luovutuks(145652)

Lue lisää POKEsta eli Espoon pohjois- ja keski-osien yleiskaavasta.

Pohjois- ja keski-Espoon yleiskaava POKE nyt nähtävillä!

POKE pohjois-Espooseen ja keski-Espooseen tuleva yleiskaava