Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Nuoret alkuun työnteossa Work Pilots -projektin avulla

Espoon Ohjaamossa on käynnistynyt nuorten työllisyyttä tukeva hanke, jonka tavoitteena on tarjota nuorille (17-29v) ensimmäisiä työkokemuksia.

Hankkeessa käytetään Work Pilots sovellusta, jonka kautta nuori löytää lyhyitä työtehtäviä ja työntarjoaja voi tarjota pieniä hommia nuorille helposti ja ilman byrokratiaa. Work Pilotsin avulla kaikki byrokratia ja maksut menevät järjestelmän kautta. Tällöin työntarjoaja maksaa 16€/h ja nuori saa työstään 10€/h.

Tehdystä tehtävästä työntarjoaja antaa palautetta ja myös saa palautetta nuorelta. Nuori saa itselleen työkokemusta ja hän voi printata sovelluksesta työhistoriansa palautteen kera. Tämän avulla hän voi paremmin saada esimerkiksi kesätöitä.

Espoon kaupunki tarjoaa yhdistyksille ja seuroille käyttöönsä 200h työtä, jonka kaupunki maksaa. Tähän osallistui kymmeniä espoolaisia yhdistyksiä ja seuroja ja tunnit jaettiin kiinnostuneiden kesken.

Gumbölen omakotiyhdistys lähti kokeiluun miellellään mukaan ja nyt olemme laittaneet tarjolle mm. askartelutyöpajan vetämistä koululaisille, tiedotteen jakamista sekä osallistumista meidän 50v juhlavuoden julkaisun taustatyön tekemiseen. Kaikkiin tehtäviin on heti tullut kiinnostuneita hakijoita, joiden joukosta yhdistys valitsee työn tekijän. Toiveena oli tarjota työkokemusta mahdollisimman monelle nuorelle, joten tulemme valitsemaan jokaiseen työtehtävään eri nuoren.

Näin alkuun Work Pilots sovelluksen käyttäminen tuntuu helpolta ja meillä on yhdistyksessä jo muitakin ajatuksia, joilla todennäköisesti tulemme jatkamaan työtehtävien tarjoamista nuorille. Tämä on yhdistykselle helppo tapa tarjota pieniä työtehtäviä, joita varten aikaisemmin piti hoitaa paljon byrokratiaa.

 

Work Pilots – etusivu