Kehitetään Espoota mukavaksi paikaksi asua asia kerrallaan

Espoossa on tilaa pientaloasumiselle – Espoon Vihreiden pientalovisio

pientalovisio espoon vihreät

Espoon Vihreiden pientalovisio kertoo Vihreiden näkemyksiä pientalojen rakentamiseen. Tutustu pientalovisioon lyhyesti tämän videon avulla.

 

Espoo kasvaa ja uusille asukkaille tarvitaan monipuolisesti erilaisia koteja. Pientaloja on kaavoitettu ja kaavoitetaan Espooseen edelleen runsaasti. Uusille pientalovaltaisille alueille löytyy paikkansa, kun ne sijoitetaan siten, että lähimetsät ja arvokkaat luontoalueet säästyvät ja alueille saadaan järjestettyä kestävästi myös tärkeät lähipalvelut ja joukkoliikenne. Vanhoja perinteisiä pientaloalueita on kehitettävä niiden ominaispiirteet huomioiden ja yhteistyössä asukkaiden kanssa.
Espoossa on myös monia hienoja esimerkkejä siitä, miten pientaloasuminen ja kerrostaloasuminen lomittuvat yhteen vehreiksi asuinalueiksi, joissa luonto ja palvelut ovat lähellä. Kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi haluamme rakentaa kaupunkia, joka tukee vähähiilistä elämäntapaa.

Espoon pientalovisio tarjoaa kestävämpää tapaa tuoda Espooseen myös pientaloja.

espoon vihreiden pientalovisio

10 keinoa vihreämpään pientaloasumiseen

1. Tarjotaan enemmän kohtuuhintaisia tontteja omatoimirakentamiselle.

Espoon tonttiarvontoihin osallistuu jopa kymmenkertainen määrä toiveikkaita hakijoita tonttienmäärään nähden. Kaavoitetaan lisää tontteja kaupungin maille omatoimirakentamiseen, jotta useampi perhe voisi toteuttaa unelman omasta talosta.

2. Mahdollistetaan monimuotoisempia pientaloja kuten kaupunkipientaloja, yhteisörakentamista ja pieniä pientaloja.

Tiivis pientalorakentaminen sopii erityisesti kaupunkikeskuksia monipuolistamaan. Koska yhä suurempi osa espoolaisista asuu yksin, tarvitaan myös pieniä pientaloja. Mahdollistetaan pienten erillisasuntojen rakentaminen pientalotonttien käyttämätöntä rakennusoikeutta hyödyntäen.

3. Vahvistetaan alueiden omaleimaisuutta ja kuullaan asukkaita vanhojen asuinalueiden kehittämisessä.

Asukkaiden tieto ja kokemukset omasta asuinalueestaan ovat arvokkaita ja niitä on hyödynnettävä asuinalueiden suunnittelussa. Otetaan asukkaat ja erilaiset yhteisöt mukaan päätöksentekoon j avaikuttamaan kaupungin kehittymiseen esimerkiksi osallistuvan budjetoinnin kautta.

4. Turvataan lähipalvelut myös pienemmissä kaupunkikeskustoissa.

Päiväkodit ja alakoulut, kirjastot ja lähiliikuntapaikat ovat asukkaille tärkeitä lähipalveluita. Varhaiskasvatus ja alkuopetus ovat tärkeimpien palveluiden joukossa aina asukkailta kysyttäessä. Turvataan laadukkaat lähipalvelut kaikkialla Espoossa.

5. Tehdään kävelystä ja pyöräilystä turvallista

Huolehditaan kevyen liikenteen väylien turvallisuudesta, jotta koulu- ja harrastusmatkat uskaltaa kulkea jalan tai pyörällä. Kaupungin on huolehdittava siitä, että kulkeminen on turvallista myös harvemmin asutuilla alueilla, oli kyseessä sitten huoltamaton alikulkutunneli, liian kapea pyörä- ja jalankulkuväylä tai turvaton risteys.

6. Parannetaan joukkoliikennettä

Vihreässä Espoossa joukkoliikenne on toimivaa ja ehdullista ja viahdet eri liikennemuotojen välillä sujuvat näppärästi. Liittymäliikenteen reitit metro- ja juna-asemille sekä suorat reitit on suunniteltava sujuviksi yhdessä asukkaidne kanssa.

7. Turvataan asuinalueiden vehreys ja säästetään arvokas lähiluonto

Espoolaiset arvostavat kotikaupunkinsa luonnonläheisyyttä. Olemme pitäneet lähimetsien puolta ja haluamme, että tulevaisuudessakin jokaisella espoolaisella on lyhyt matka luontoon. Säilytetään asukkaille tärkeät viheralueet ja toimivat yhteyden niiden välillä viisaalla luontoarvot huomioivalla kaavoituksella. Lisätään niittyjen määrää kaupungissa. Hoidetaan kaupungin virkistysalueita luontoarvoja parantaen.

8. Kannustetaan ja tuetaan taloyhtiöiden ja pientaloasujien energiaremontteja

Oman kodin energiatehokkuuden parantaminen on tärkeä keino pienentää asumisen hiilijalanjälkeä. Kannustetaan ja tuetaan asukkaita maalämmön ja aurinkopaneelien käyttöönottoon sekä öljylämmityksestä luopumiseen. Viestitään aktiivisesti myös valtion tarjoamista tukimuodoista.

9. Parannetaan jätteiden kierrätysmahdollisuuksien pientaloalueilla

Vuodesta 2021 alkaen buojäte, muovi-, lasi- ja kartonkipakkaukset sekä pienmetalli kerätään Espoossa erikseen kiinteistöistä, joissa on vähintään viisi huoneistoa.

10. Vahvistetaan asuinalueiden yhteisöllisyyttä tukemalla asukkaiden omaehtoista toimintaa

Asukkaat tekevät asuinalueen ja muovaavat sen identiteettiä. Lähikirjastot sekä erilaiset asukas- ja kylätalot ovat tärkeitä yhteisöllisyyden mahdollistajia. Mahdollistetaan yhteisöllisyyden synty ja tapahtumat asukkaiden omaehtoista toimintaa tukemalla.

 

Pientalovisio Espoon Vihreiden sivulla